Místa konání

Rytířský sál Státní zámek Lednice

Šlechtický rod Lichtenštejnů nemohl opomenout ani stavební úpravy samotného zámku. Ten měnil tvář v souladu s dominujícími stavebními slohy a rozšiřoval se. Po baroku přišel ke slovu klasicismus, po něm empír a do současné krásy vyrostl lednický zámek v polovině 19. století ve slohu imitujícím anglickou tudorovskou gotiku. Architektem byl Georg Wingelmüller. Součástí prvního okruhu pro [...]

LVHF Zámek Lednice (c) Jan Miklín

Lichtenštejnský městský palác ve Vídni

Palác začal stavět v roce 1691 Dominik Ondřej I. z Kounic dle projektu švýcarského architekta Enrica Zuccalliho. Roku 1694 však rozestavěný palác koupil kníže Jan Adam I. z Lichtenštejna s úmyslem dostavět ho jako rodové sídlo, což se podařilo roku 1711 za pomoci architekta Domenica Martinelliho a předních umělců té doby – Giovanni Giuliani vytvořil sochařskou výzdobu [...]

LVHF Lichtenštejnský městský palác ve Vídni

Rybniční zámeček

Půvabný klasicistní jednopatrový Rybniční zámeček je dominantou severního břehu Prostředního rybníka. Zámeček dal postavit v letech 1814–1816 kníže Jan I. Josef z Lichtenštejna podle návrhu architekta Josefa Kornhäusela. Vznikla tak nevelká podsklepená vilová stavba s výhledem na Apollonův chrám, rybníky i protilehlý chrám Tří Grácií a Nový dvůr. Již roku 1822 mělo dojít k rozsáhlejším [...]

LVHF Rybniční zámeček (c) lvhf.cz

Zámek Wilfersdorf (Rakousko)

Zámek Wilfersdorf stojí v dolnorakouském Weinviertelu v obci Wilfersdorf v okrese Mistelbach. Zámek je nepřetržitě ve vlastnictví rodu Lichtenštejnů a až do dnešní doby slouží pro správu knížecího majetku ve Weinviertelu a je proslulý zdejšími knížecími sklepy. Kolem roku 1600 nechal Gundakar z Lichtenštejna přestavět gotický hrad na vodní zámek se čtyřmi křídly. Kníže Alois [...]

LVHF Zámek Wilfersdorf (c) lvhf.cz

Kaple sv. Cyrila a Metoděje Břeclav

  Novogotickou kapli sv. Cyrila a sv. Metoděje nechal postavit roku 1856 v Břeclavi podle projektu Jana Heidricha princ Alois II. z Lichtenštejna jako poděkování za uzdravení z vážné nemoci. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byla kaple uvnitř i z vnějšku zevrubně opravována. Exteriérové práce se týkaly zejména výměny špatné omítky za novou, vadných kamenných prvků [...]

LVHF Kaple sv. Cyrila a Metoděje Břeclav

Obřadní síň židovského hřbitova v Břeclavi

Pohnutý osud měla dnešní dominanta židovského pohřebního areálu – novogotická obřadní síň z roku 1892. K vytvoření projektu byl pozván významný rakouský architekt a politik Franz rytíř von Neumann. K jeho nejznámějším dílům patří novogotické radnice v Liberci a Frýdlantu, první rozhledna na Pradědu (zřítila se v roce 1959) a mnoho staveb ve Vídni, kde pracoval mj. i ve službách [...]

LVHF Břeclav Obřadní síň (c) lvhf.cz

Zámecká kaple Valtice

V době vlády knížete Josefa Jana Adama z Lichtenštejna (1721–1732) se nejvýznamnější architektonickou prací pro tento rod stala výstavba jejich rezidence ve Valticích. Součástí zámku je barokní kaple, která na území České republiky patří mezi nejkrásnější. Antonio Beduzzi, jenž byl v této době dvorním architektem knížat Lichtenštejnů, postavil tento barokní skvost v letech 1726–1729. Věhlasný [...]

LVHF Zámecká kaple Valtice

Belveder Valtice

Empírový letohrádek Belveder byl navržen architektem Josephem Hardtmuthem na popud knížete Aloise I. Josefa z Lichtenštejna. Kníže zakoupil roku 1802 pozemek na Liščím vrchu s cílem vybudovat nejen reprezentační stavbu, ale rovněž bažantnici v přilehlých hospodářských budovách. Dokončení stavby se však nedočkal – roku 1805 zemřel a výzdoba zámečku již připadla jeho mladšímu bratrovi Janu I. Josefovi. Výmalbou [...]

LVHF2021 Belveder Valtice

Kostel sv. Bartoloměje Katzelsdorf-Bernhardsthall (Rakousko)

První zmínka o obci Katzelsdorf se v historických pramenech objevuje již roku 1050. Roku 1393 se stala součástí valtického panství, kdy vesnici koupil Jan I. z Lichtenštejna, tehdejší knížecí pán Mikulova a Valtic. Při úpravě státní hranice s Československem roku 1925 ztratila obec severní část svého katastru, v 60. letech minulého století vzal za své i [...]

LVHF Kostel sv. Bartoloměje Katzelsdorf

Charvátská Nová Ves

Areál Sokolovny Charvátská Nová Ves   Adresa: Tyršův sad 206/4, 690 06 Břeclav Česká Republika     Příchod Charvátů na Valticko a Lichtenštejnové Za příchodem charvátského obyvatelstva do oblasti nejenom tehdejšího dolnorakouského Valticka stála expanze osmanských Turků do oblasti Balkánu. Po dobytí Konstantinopole (dnešního Istanbulu) roku 1453, Bělehradu v roce 1521 či ohrožení samotné Vídně o [...]