Místa konání

Zámecká jízdárna Lednice

Roku 1560 přišel Georg Hartmann I. Lichtenštejn o zadlužené panství Mikulov. Ve stejném roce však získal jeho přímý potomek z valtické linie rodu Hartmann II. (1544–1585) Lednici. Jízdárny měly zásadní význam už za císaře Maxmiliána II. Při dvorských sídlech vznikaly velmi rozsáhlé objekty pro účely chovu koní, který v období baroka symbolizoval prestiž, bohatství a moc. Patřily [...]

LVHF lednice jizdarna c lvhf.cz

Obřadní síň židovského hřbitova v Břeclavi

Pohnutý osud měla dnešní dominanta židovského pohřebního areálu – novogotická obřadní síň z roku 1892. K vytvoření projektu byl pozván významný rakouský architekt a politik Franz rytíř von Neumann. K jeho nejznámějším dílům patří novogotické radnice v Liberci a Frýdlantu, první rozhledna na Pradědu (zřítila se v roce 1959) a mnoho staveb ve Vídni, kde pracoval mj. i ve službách [...]

LVHF breclav obradni sin c lvhf.cz

Břeclavská synagoga

Roku 1643 byla švédskými vojsky zničena původní dřevěná synagoga z počátku 16. století. Koncem 17. století byla na místě dnešní synagogy postavena kamenná budova, jež byla několikrát přestavěna a až do druhé poloviny 19. století sloužila židovské obci. Vzhledem k nedostatečné kapacitě však byla zbořena, a již za dva roky (1888) stála díky židovskému starostovi [...]

LVHF breclav synagoga c lvhf.cz

Minaret Lednice

Lednický minaret je asi 62 metrů vysoká romantická rozhledna nacházející se v zámeckém parku lednického zámku. Jedná se o nejstarší dochovanou rozhlednu v Česká republice, jediný minaret na českém území a rovněž o nejvyšší stavbu tohoto typu mimo islámské země. Stavba byla zbudována na přelomu 18. a 19. století na popud Aloise I. z Lichtenštejna [...]

LVHF minaret c lvhf.cz

Rytířský sál – Státní zámek Lednice

Šlechtický rod Lichtenštejnů nemohl opomenout ani stavební úpravy samotného zámku. Ten měnil tvář v souladu s dominujícími stavebními slohy a rozšiřoval se. Po baroku přišel ke slovu klasicismus, po něm empír a do současné krásy vyrostl lednický zámek v polovině 19. století ve slohu imitujícím anglickou tudorovskou gotiku. Architektem byl Georg Wingelmüller. Součástí prvního okruhu pro [...]

LVHF lednice zamek c Jan Miklin 4x3

Zámek Mikulov

Již z konce 11. století pocházejí archeologické nálezy dokládající přítomnost menšího hradiště na mikulovském Zámeckém vrchu. Stavba sloužila pravděpodobně jako obraný bod střežící územní zájmy na nově vzniklé moravsko-rakouské hranici. Patrně z podnětu Přemysla Otakara I. nebo jeho bratra, moravského markraběte Vladislava Jindřicha, byl ve 13. století na vápencových útesech nad vsí vybudován kamenný hrad. [...]

4. Mikulov4

Rybniční zámeček

Půvabný klasicistní jednopatrový Rybniční zámeček je dominantou severního břehu Prostředního rybníka. Zámeček dal postavit v letech 1814–1816 kníže Jan I. Josef z Lichtenštejna podle návrhu architekta Josefa Kornhäusela. Vznikla tak nevelká podsklepená vilová stavba s výhledem na Apollonův chrám, rybníky i protilehlý chrám Tří Grácií a Nový dvůr. Již roku 1822 mělo dojít k rozsáhlejším [...]

LVHF rybnicni zamecek c lvhf.cz

Zámek Wilfersdorf (Rakousko)

Zámek Wilfersdorf stojí v dolnorakouském Weinviertelu v obci Wilfersdorf v okrese Mistelbach. Zámek je nepřetržitě ve vlastnictví rodu Lichtenštejnů a až do dnešní doby slouží pro správu knížecího majetku ve Weinviertelu a je proslulý zdejšími knížecími sklepy. Kolem roku 1600 nechal Gundakar z Lichtenštejna přestavět gotický hrad na vodní zámek se čtyřmi křídly. Kníže Alois [...]

LVHF witlersdorf c lvhf.cz

Zámecké divadlo Valtice

Zámecké divadlo ve Valticích je součástí komplexu, jehož složitý vývoj měli od 14. století v rukou členové rodu Lichtenštejnů. Od konce 16. století se stal valtický zámek jejich hlavní rezidencí. Dnešní podobu vtiskla areálu především stavební činnost v 17. a 18. století, teprve v poslední době je věnována pozornost i drobnějším pozdějším zásahům, které se [...]

LVHF valtice zamecke divadlo 4 c zamek valtice.cz 4x3

Zámecká jízdárna Valtice

Hlavní knížecí sídlo ve Valticích zažívalo největší rozmach v 17. a 18. století, kdy byl vybudován valtický zámek, jehož podoba se blíží současnému stavu. Již za Karla I.  Lichtenštejna (1569–1627) a jeho syna Karla Eusebia (1611–1684) vznikal pod dohledem řady italských stavitelů palácový komplex o třech nádvořích obklopený řadou hospodářských budov. Prameny uvádějí, že už přinejmenším od počátku [...]

LVHF valtice zamek 1 c zamek valtice.cz 4x3