Místa konání

Zámecká jízdárna Valtice

Hlavní knížecí sídlo ve Valticích zažívalo největší rozmach v 17. a 18. století, kdy byl vybudován valtický zámek, jehož podoba se blíží současnému stavu. Již za Karla I.  Lichtenštejna (1569–1627) a jeho syna Karla Eusebia (1611–1684) vznikal pod dohledem řady italských stavitelů palácový komplex o třech nádvořích obklopený řadou hospodářských budov. Prameny uvádějí, že už přinejmenším od počátku [...]

LVHF Zámek Valtice (c) zamek-valtice.cz

Zámek Mikulov

Již z konce 11. století pocházejí archeologické nálezy dokládající přítomnost menšího hradiště na mikulovském Zámeckém vrchu. Stavba sloužila pravděpodobně jako obraný bod střežící územní zájmy na nově vzniklé moravsko-rakouské hranici. Patrně z podnětu Přemysla Otakara I. nebo jeho bratra, moravského markraběte Vladislava Jindřicha, byl ve 13. století na vápencových útesech nad vsí vybudován kamenný hrad. [...]

LVHF Zámek Mikulov

Kostel sv. Jakuba Staršího Lednice

První předchůdce dnešního zámeckého kostela, vyvedený v gotickém slohu, byl roku 1426 zničen husity. Nový farní a zámecký kostel byl vybudován roku 1495 a zasvěcen sv. Jakubovi Staršímu. Při rozšiřování zámku v roce 1731 však musel ustoupit výstavbě a na současném místě byl postaven kostel nový. Do jeho zdi vedle vchodu byly zazděny náhrobky Jana [...]

LVHF Zámek Lednice (c) Jan Miklín

Zámecká jízdárna Lednice

Roku 1560 přišel Georg Hartmann I. Lichtenštejn o zadlužené panství Mikulov. Ve stejném roce však získal jeho přímý potomek z valtické linie rodu Hartmann II. (1544–1585) Lednici. Jízdárny měly zásadní význam už za císaře Maxmiliána II. Při dvorských sídlech vznikaly velmi rozsáhlé objekty pro účely chovu koní, který v období baroka symbolizoval prestiž, bohatství a moc. Patřily [...]

LVHF Jízdárna Lednice (c) lvhf.cz

Dianin chrám – Rendez-vous

Po náhlé smrti knížete Aloise I. Josefa Lichtenštejna v roce 1805 převzal rodinné dědictví jeho mladší bratr Jan I. Josef Lichtenštejn, který se mimo jiné účastnil bitvy tří císařů u Slavkova. Právě za knížete Jana I. Josefa došlo ke stavbě Dianina chrámu řečeného Rendez-vous. Jeho vybudování proběhlo v letech 1810–1813 podle plánů architekta a knížecího stavebního ředitele Josefa Hardtmutha. Po [...]

LVHF Dianin chrám Rendez-vous

Zámecké divadlo Valtice

Zámecké divadlo ve Valticích je součástí komplexu, jehož složitý vývoj měli od 14. století v rukou členové rodu Lichtenštejnů. Od konce 16. století se stal valtický zámek jejich hlavní rezidencí. Dnešní podobu vtiskla areálu především stavební činnost v 17. a 18. století, teprve v poslední době je věnována pozornost i drobnějším pozdějším zásahům, které se [...]

LVHF Zámecké divadlo Valtice (c) zamek-valtice.cz

Lichtenštejnský zahradní palác, Vídeň

Přes tři sta let, umístěno v samotném srdci Vídně, představuje toto lichtenštejnské sídlo symbiózu přírody, architektury a mimořádně cenných uměleckých sbírek. Působivě zrekonstruovaná Sala Terrena, barokní Herkulův sál a Dámské apartmány vytváří společně s nádhernými zahradami dojem života skutečných aristokratů a zdejší soukromá umělecká sbírka knížat z Lichtenštejna obsahuje mistrovská díla od renesance až po [...]

LVHF Gartenpalais Liechtenstein

Zámecká kaple Valtice

V době vlády knížete Josefa Jana Adama z Lichtenštejna (1721–1732) se nejvýznamnější architektonickou prací pro tento rod stala výstavba jejich rezidence ve Valticích. Součástí zámku je barokní kaple, která na území České republiky patří mezi nejkrásnější. Antonio Beduzzi, jenž byl v této době dvorním architektem knížat Lichtenštejnů, postavil tento barokní skvost v letech 1726–1729. Věhlasný [...]

LVHF Zámecká kaple Valtice

Rybniční zámeček

Půvabný klasicistní jednopatrový Rybniční zámeček je dominantou severního břehu Prostředního rybníka. Zámeček dal postavit v letech 1814–1816 kníže Jan I. Josef z Lichtenštejna podle návrhu architekta Josefa Kornhäusela. Vznikla tak nevelká podsklepená vilová stavba s výhledem na Apollonův chrám, rybníky i protilehlý chrám Tří Grácií a Nový dvůr. Již roku 1822 mělo dojít k rozsáhlejším [...]

LVHF Rybniční zámeček (c) lvhf.cz

Rytířský sál Státní zámek Lednice

Šlechtický rod Lichtenštejnů nemohl opomenout ani stavební úpravy samotného zámku. Ten měnil tvář v souladu s dominujícími stavebními slohy a rozšiřoval se. Po baroku přišel ke slovu klasicismus, po něm empír a do současné krásy vyrostl lednický zámek v polovině 19. století ve slohu imitujícím anglickou tudorovskou gotiku. Architektem byl Georg Wingelmüller. Součástí prvního okruhu pro [...]

LVHF Zámek Lednice (c) Jan Miklín