Zámecká jízdárna Lednice

LVHF Jízdárna Lednice (c) lvhf.cz

Roku 1560 přišel Georg Hartmann I. Lichtenštejn o zadlužené panství Mikulov. Ve stejném roce však získal jeho přímý potomek z valtické linie rodu Hartmann II. (1544–1585) Lednici. Jízdárny měly zásadní význam už za císaře Maxmiliána II. Při dvorských sídlech vznikaly velmi rozsáhlé objekty pro účely chovu koní, který v období baroka symbolizoval prestiž, bohatství a moc. Patřily k nezbytným součástem rezidenčních prostor vládnoucích rodů a k jejich pozvednutí na úroveň reprezentativních šlechtických staveb docházelo již v období renesance.

Jinak tomu nebylo ani v Lednici, letním sídle knížecího rodu Lichtenštejnů. Představy knížete Karla Eusebia Lichtenštejna se realizovaly v projektu, který na východní straně zámku začal budovat Johann Bernard Fischer z Erlachu na přelomu let 1687 a 1688. Ten původně navrhl stavbu na půdorysu čtyřúhelníku na ose starých koníren. V letech 1690–1691 povolal kníže Johann Adam Lichtenštejn italského projektanta Domenica Martinelliho a ten budovu upravil v duchu dobového vkusu. K realizaci čtvrtého křídla nedošlo, teprve koncem 18. století byla dostavěna dvě menší křídla navazující na západní a východní křídlo, jimiž se objekt prostorově uzavřel.

Komplex jízdáren představuje nejstarší původní dochovanou část lednického zámeckého areálu. Budovy jízdáren se nacházejí na západním okraji areálu a napojují se v místě bývalého „loveckého dvora“. Jde o tříkřídlou dispozici rozšířenou o dvě krátká křídla na severní straně. Takto vzniklo přibližně čtvercové nádvoří přístupné třemi branami – monumentální tříosou branou, portikem v jižním křídle a dvěma analogickými, protilehlými jednoosými branami, které akcentují vysoké štíty v křídle západním a východním. Po stranách štítů jsou volutová křídla přecházející do postamentů soch (vždy dvojice – nad západní branou Herakles a Hebe, Apollon a Artemis; nad jižní Poseidon a Afrodita, Zeus a Héra; nad východní Evropa a Asie, Afrika a Amerika). Na rovných úsecích stříšky (nad pilastry) se nachází dvojice váz s motivem koňské hlavy. Kvádrové pilastry nesou reliéfy lichtenštejnských erbů, v ploše štítů jsou plastické kruhové rámy.

Multifunkční centrum zámku Lednice má přibližnou kapacitu tři sta míst. Tyto prostory jsou součástí národní kulturní památky Zámku Lednice. Historickou a památkovou hodnotu celého objektu nelze vyčíslit. Dne 7. prosince 1996 byl také zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO.

 

Kapacita sálu 230 míst. Bezbariérový vstup  LVHF_bezbarierovy vstup
Parkování: náměstí v Lednici (placené) nebo ze strany jízdáren v ulici 21. dubna (placené)

 

zamecka jizdarna lednice LVHF2020Komplex jízdáren představuje nejstarší původní dochovanou část lednického zámeckého areálu © Lukáš Hrdlička | jizdarnylednice.cz


Další koncerty