Rybniční zámeček

LVHF Rybniční zámeček (c) lvhf.cz

Půvabný klasicistní jednopatrový Rybniční zámeček je dominantou severního břehu Prostředního rybníka. Zámeček dal postavit v letech 1814–1816 kníže Jan I. Josef z Lichtenštejna podle návrhu architekta Josefa Kornhäusela. Vznikla tak nevelká podsklepená vilová stavba s výhledem na Apollonův chrám, rybníky i protilehlý chrám Tří Grácií a Nový dvůr. Již roku 1822 mělo dojít k rozsáhlejším úpravám pod dohledem Josefa Franze Engela, avšak tato rekonstrukce nebyla v plném rozsahu provedena, pravděpodobně kvůli své finanční náročnosti. Levnější úpravy, v podobě arkád s pěti oblouky po obou stranách stavby, byly pak odstraněny někdy před rokem 1840 a zámeček dnes vidíme v jeho původní podobě.

Zámeček je stavbou na pravidelném půdorysu s předsazeným centrálním rizalitem, jež je v prvním patře na arkádě ozdoben vysunutým vyhlídkovým balkónem a zakončen trojúhelníkovým štítem s motivem harfy a květinovým ornamentem. Výrazným prvkem prvního patra jsou velká francouzská okna. V přízemí se nachází dvě bytové jednotky a po kamenném schodišti s kovaným zábradlím lze vystoupat do prvního patra, kde jsou dva rohové salónky (společenský a lovecký) a slavnostní, bohatě zdobený sál se vstupem na balkón.

V přízemí zámečku se původně nacházel byt pro myslivce, později pro zahradníka a šlechta zde příležitostně zastavovala při lovech. Roku 1923 pronajal tehdejší majitel, kníže Jan II. z Lichtenštejna, zámeček Vysoké škole zemědělské v Brně (dnešní Mendelova univerzita) za účelem zkoumání místní fauny a flóry. Tomu slouží zámeček dodnes.

Zajímavostí je, že v letních měsících přebývá v podkrovních prostorách zámečku početná kolonie netopýra brvitého – roku 2009 bylo odhadnut její počet na 900 jedinců.

rzamecek.mendelu.cz

 

Kapacita sálu 70 míst. Objekt není bezbariérový  LVHF_bezbarierovy vstup
Parkování: u Rybničního zámečku

 

 


Koncerty

LVHF2021 Concerto Aventino & Jakub Kydlíček (c) Petra Hajská

3. 10. / Ne / 17.00

Concerto Aventino

Kdo Concerto Aventino (Česká republika)
Jakub Kydlíček, zobcové flétny & umělecký vedoucí
Kde Rybniční zámeček
Další koncerty