Zámecká kaple Valtice

LVHF Zámecká kaple Valtice

V době vlády knížete Josefa Jana Adama z Lichtenštejna (1721–1732) se nejvýznamnější architektonickou prací pro tento rod stala výstavba jejich rezidence ve Valticích. Součástí zámku je barokní kaple, která na území České republiky patří mezi nejkrásnější. Antonio Beduzzi, jenž byl v této době dvorním architektem knížat Lichtenštejnů, postavil tento barokní skvost v letech 1726–1729. Věhlasný italský stavitel navázal na práci Antona Ospela. Kapli nejen vyprojektoval, ale sám také vyzdobil freskami, které harmonicky skloubil se sochařskou výzdobou interiéru. Roku 1728 byly do kaple instalovány unikátní varhany, největší zachované dílo vídeňského mistra Waltera. I po bezmála třech stoletích svým jedinečným zvukem připomínají významné snahy o propojení umění a víry v životě lichtenštejnských knížat.

Oltářní obraz, jenž zobrazuje klanění pastýřů a je kopií díla boloňského malíře Guida Reniho, dokládá prosazení boloňské umělecké tradice v zaalpské interiérové architektuře první čtvrtiny 18. století.

Valtická kaple bezesporu náleží k nejhodnotnějším dílům středoevropského barokního umění.

 

Uložit

Uložit

Uložit

Kapacita sálu 150 míst. Objekt není bezbariérový  LVHF_bezbarierovy vstup
Parkování: náměstí Svobody (placené), v ulici Sklepní (placené, nízká kapacita), v ulici Klášterní nebo v prostoru za Sporthalou. Autobusy: v ulici Pod zámkem (placené)

 


Koncerty

LVHF2021 Javier Lupiáñez & Ensemble Scaramuccia (c) David Morales

6. 10. / St / 19.00

Javier Lupiáñez & Ensemble Scaramuccia

Kdo Ensemble Scaramuccia (Španělsko)
Javier Lupiáñez, barokní housle & umělecký vedoucí
Kde Zámecká kaple Valtice
Další koncerty