KAPLE SV. CYRILA A METODĚJE V BŘECLAVI

 

Novogotickou kapli sv. Cyrila a sv. Metoděje nechal postavit roku 1856 v Břeclavi podle projektu Jana Heidricha princ Alois II. z Lichtenštejna jako poděkování za uzdravení z vážné nemoci. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byla kaple uvnitř i z vnějšku zevrubně opravována. Exteriérové práce se týkaly zejména výměny špatné omítky za novou, vadných kamenných prvků apod. Kaple se nachází v parkové úpravě v prostoru před nádražím a původně sloužila německy mluvícím zaměstnancům železnice, tzv. Severní dráhy císaře Ferdinanda. Hlavními důvody pro stavbu železnice byla lepší přeprava soli, uhlí, železa, potravin a vojska. Do Břeclavi přijel první vlak 6. června 1839 a dráha se tak stala první parostrojní železnicí v českých zemích a dnes po ní vede tzv. druhý železniční koridor.

 

Kaple Breclav

Foto: LVHF

 

Poté, co byl na konci druhé světové války po bombovém útoku zničen kostel sv. Václava na náměstí, byla kaple využívána jako provizorium místní katolické farnosti. Dnes je vstup pro veřejnost možný pouze výjimečně.


Odběr novinek

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání těchto informací:
Informace o koncertech, vystupujících umělcích a vstupenkách na LVHF 2020.
>