Místa konání

ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA LEDNICE – MULTIFUNKČNÍ CENTRUM

Roku 1560 přišel Georg Hartmann I. Lichtenštejn o zadlužené panství Mikulov. Ve stejném roce však získal jeho přímý potomek z valtické linie rodu Hartmann II. (1544–1585) Lednici. Jízdárny měly zásadní význam už za císaře Maxmiliána II. Při dvorských sídlech vznikaly velmi rozsáhlé objekty pro účely chovu koní, který v období baroka symbolizoval prestiž, bohatství a moc. Jízdárny patřily k nezbytným součástem [...]

DIANIN CHRÁM – RENDEZ-VOUS

Po náhlé smrti knížete Aloise I. Josefa Lichtenštejna v roce 1805 převzal rodinné dědictví jeho mladší bratr Jan I. Josef, který se mimo jiné účastnil bitvy tří císařů u Slavkova. Právě za knížete Jana I. došlo ke stavbě Dianina chrámu řečeného Rendez-vous. Jeho vybudování proběhlo v letech 1810–1813 podle plánů architekta a knížecího stavebního ředitele Josefa Hardtmutha. Po jeho odchodu [...]

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE VE VALTICÍCH

Kostel Nanebevzetí Panny Marie tvoří dominantu jihovýchodní části valtického náměstí. Byl postaven v letech 1631–1671 za knížete Karla Eusebia Lichtenštejna podle projektu italského architekta Giovanniho Giacoma Tencally. V roce 1638 došlo při stavbě kostela ke zřícení klenby a práci převzal Andreas Erna z Brna. Během celého období výstavby byly práce z různých důvodů přerušeny, a to zejména kvůli vpádu Švédů a posléze tureckých [...]

NOVOGOTICKÝ KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE V BŘECLAVI – POŠTORNÉ

Na konci 19. století začali obyvatelé Poštorné žádat panujícího knížete Jana II. z Lichtenštejna o výstavbu nového kostela, jenž by nahradil již nedostačující svatostánek (podle farní kroniky postavený roku 1339; připomínaný zde opět roku 1570). Starý kostel, jenž stál na téměř stejném místě jako nová stavba, nebyl udržovaný a chátral. Kníže Jan II. Lichtenštejn (řečený Dobrotivý) prosby vyslyšel [...]

ZÁMECKÁ KAPLE VALTICE

V době vlády knížete Josefa Johanna Adama Lichtenštejna (1721–1732) se nejvýznamnější architektonickou prací pro tento rod stala výstavba jejich rezidence ve Valticích. Součástí zámku je barokní kaple, která na území České republiky patří mezi nejkrásnější. Antonio Beduzzi, jenž byl v této době dvorním architektem knížat Lichtenštejnů, postavil tento barokní skvost v letech 1726–1729. Věhlasný italský stavitel navázal na práci [...]

ZÁMECKÉ DIVADLO VE VALTICÍCH

Zámecké divadlo ve Valticích je součástí komplexu, jehož složitý vývoj měli od 14. století v rukou členové rodu Liechtenstein. Od konce 16. století se stal valtický zámek jejich hlavní rezidencí. Dnešní podobu vtiskla areálu především stavební činnost v 17. a 18. století, teprve v poslední době je věnována pozornost i drobnějším pozdějším zásahům, které se pozoruhodným způsobem začlenily do převážně barokního celku. Divadlo [...]

ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA VALTICE

Hlavní knížecí sídlo ve Valticích zažívalo největší rozmach v 17. a 18. století, kdy byl vybudován valtický zámek, jehož podoba se blíží současnému stavu. Již za Karla I.  Lichtenštejna (1569–1627) a jeho syna Karla Eusebia (1611–1684) vznikal pod dohledem řady italských stavitelů palácový komplex o třech nádvořích obklopený řadou hospodářských budov. Prameny uvádějí, že už přinejmenším od počátku 17. století sloužilo místo k ustájení [...]