Edukační koncerty pro školy

Charvátská minulost kraje a hudba na Balkáně

26. 09. / Po / 9:00

Kdo Komorní soubor Moravia Brass Bandu
Kde Zámecká jízdárna Lednice, Zámecká jízdárna Valtice
Program

Lednicko-valtický hudební festival 2022 připravuje doprovodný edukační program.

26. září 2022
09:00 Jízdárna Valtice (ZŠ Valtice)
11:00 Jízdárna Lednice (ZŠ Lednice)

27. září 2022
09:00 Hlohovec (ZŠ Hlohovec)
11:00 Charvátská Nová Ves (ZŠ Charvátská Nová Ves)

Komorní soubor Moravia Brass Bandu budou naživo, zblízka a exkluzivně otevřeni dotazům a připraveni nadchnout ty nejmenší pro hudbu. Jsou totiž skvělými hráči jak v orchestrech, tak i při sólových vystoupeních. Seznámí mladé posluchače s žesťovými nástroji, vybídnou je k zamyšlení nad rozdíly zvuku jednotlivých instrumentů a svým originálním výkladem pomohou dětem se zorientovat ve všech možných druzích těchto plechových hudebních nástrojů.

S podporou

Vstup pro školy volný

Děti zažijí euforický pocit při potlesku za skvělý hudební výkon, což je může mimo zvukové vjemy motivovat i k tomu, aby některý z nástrojů osobně vyzkoušeli a třeba se i stali profesionálními hudebníky. Cyklus edukací pro žáky 1. až 9. třídy základních škol ve Valticích, Lednici, Hlohovci a Charvátské Nové Vsi (cca 1500 dětí) bude zaměřen na hudební aktivity tématicky propojenými s letošní festivalovou dramaturgií. Koncerty vycházejí z tradičních tanců, z faktu, že lidová hudba je nadčasová a stále aktuální. Její chytlavé zpracování vtáhne nejmenší školáky i jejich učitele do tanečních rytmů balkánské dechovky a ukáže dětem rozdíl mezi lidovou hudbou jižanskou a tou naší. Bude také doplněna o jiné hudební styly (filmová hudba aj.).

 

Vybudovat v dítěti ve věku 6-15 let vztah k vážné hudbě je cílem všech našich edukací. Je jisté, že ne každé dítě má hudební sluch, ale může být muzikální na základní úrovni. Díky hudbě bývá více soustředěné, zklidněné a odhodlané zdokonalit vlastní schopnosti.

 

 

ZŠ Valtice 

Do školy ve Valticích docházely také děti z Hlohovce a Úval. Prostory k výuce zdaleka nepostačovaly stoupajícímu počtu dětí. Z těchto důvodů město za pomoci knížete Jana II. z Lichtenštejna přistoupilo k výstavbě nové školní budovy, která byla slavnostně otevřena 17. června 1877.

 

 

ZŠ Lednice

Náhradou za pozemky poskytnuté obcí k rozšíření parku nechal kníže Jan II. z Lichtenštejna postavit tři novostavby – radnici, školu a učitelské byty. Budova nové tehdejší Německé školy byla otevřena 5. října 1885.

 

 

ZŠ Charvátská Nová Ves

Budova základní školy v městské části Charvátská Nová ves byla slavnostně vysvěcena 24. října 1876. Na základě žádosti starostů tehdejších samostatných obcí Poštorné a Ch. N. Vsi ji nechal postavit kníže Jan II. z Lichtenštejna za pronájem honitby na 15 let.

 

 

ZŠ Hlohovec

Obec Hlohovec za pomoci knížete Jana II. z Lichtenštejna přistoupila k výstavbě nové školní budovy obecné školy. Ta byla slavnostně otevřena 17.6. 1877. Po výstavbě nové základní školy v roce 1912 v nedaleké blízkosti, na kterou přispěl značným obnosem, byla využita jako škola mateřská. Obě školy slouží svému účelu do dnešních dnů.

 

 

Zvláštní poděkování

Další koncerty