kvetiny kuffnerova rodina 4x3 75dpi

Přednáška | Rodina Kuffnerova

Doprovodný program

4. 10. / Ne / 14:00

Kdo Přednáší:
PhDr. Alena Káňová
Kde Obřadní síň židovského hřbitova v Břeclavi

Vstupné dobrovolné

Židovská rodina Kuffnerů se po prvním podnikatelském úspěchu na počátku 18. století usadila ve třech městech: rakouské Vídni, moravské Břeclavi a slovenském Sládkovičovu. Zde zanechala nesmazatelnou stopu v hospodářské, kulturní a filantropické oblasti (například člen břeclavské větve Moriz Kuffner byl zakládajícím členem Musikvereinu). Zajímavosti o působení břeclavské větve rodiny a její zasazení do historického dění v kraji přiblíží historička PhDr. Alena Káňová. Místa je možné rezervovat do 3. října 2020 na emailové adrese prodej@lvhf.cz

 

Rodina Kuffnerova LVHF2020Baron Karl Kuffner · Břeclavský cukrovar kolem roku 1910 · Kuffnerova hvězdárna Vídeň © Soukromý archiv Aleny Káňové

 

PhDr. Alena Káňová

Kanova

 

Po absolvování studia historie na FF tehdejší UJEP Brno, dnes Masarykova univerzita, pracovala téměř 20 let v Městském muzeu a galerii Břeclav. Působila zde na pozici odborného pracovníka v oborech historie, etnografie a v letech 2011 až 2014 stála v čele této příspěvkové organizace. V současné době se zabývá soukromým výzkumem a prací v terénu.  Jejím hlavním badatelským zájmem v oboru etnografie je národopisná oblast Podluží, a to zejména lidový kroj, nářečí, zvykosloví či náboženský život v regionu. Je autorkou řady odborných studií, věnuje se návrhům a rekonstrukcím krojů i krojových součástí pro cimbálové muziky, dětské národopisné soubory a slovácké kroužky. Podílí se také na scénářích a realizacích národopisných vystoupení a obnovování tradičních zvyků. V oblasti regionálních dějin u ní dominuje výzkum židovského obyvatelstva Břeclavska. Její specializací je potom historie a genealogie nejvýznamnější židovské podnikatelské rodiny v Břeclavi, Kuffnerových, jejíž působení našlo výraznou odezvu v hospodářském, společenském a kulturním životě habsburské monarchie. Je též odbornou správkyní židovského hřbitovního areálu v Břeclavi, významné kulturní nemovité památky.

 

Další koncerty