LVHF Čechomor (c) Igor Paliatka

Koncert kapely Čechomor se přesouvá na 24. června 2022

Z důvodu stále nevyjasněných podmínek pro konání kulturních akcí ze strany vlády České republiky a vysokého rizika zrušení akce několik dnů před jejím konáním jsme nuceni přeložit původně plánovaný koncert kapely Čechomor s Moravskou filharmonií Olomouc ze dne 28. května 2021 na náhradní termín pátek 24. června 2022. Místo a čas zůstávají beze změny. Za vzniklé komplikace se omlouváme.

 

Vstupenky

Pokud se rozhodnete ponechat si své vstupenky, tyto zůstávají v platnosti. Jako poděkování za Vaši trpělivost a loajalitu Vám bude zaslán kód na 5% slevu na kterýkoliv z koncertů LVHF 2022, uplatnitelný od zahájení prodeje 15. března 2022.
Pokud se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete své vstupenky vrátit, jsou k dispozici tyto varianty:

1) Darování vstupného
Vaše vstupenka bude sice vrácena, její hodnotu si však bude moci festival ponechat jako dar. V těchto nelehkých časech Vám budeme velice vděčni, pokud tuto možnost zvážíte, neboť příjmy ze vstupného tvoří téměř 15 % rozpočtu LVHF, jsou pro něj tedy klíčové. Pokud nám svou vstupenku darujete, zašleme Vám do konce června potvrzení o daru. Dar mohou uplatnit právnické i fyzické osoby včetně zaměstnanců v daňovém přiznání za rok 2021. Podmínky odečtu zasíláme níže.

 

2) Převedení vstupenky na poukaz
Pokud si nemůžete vstupenky na Čechomor z nějakého důvodu ponechat, ale jste fanoušky LVHF, nabízíme převedení hodnoty Vaší vstupenky na poukaz, který bude možné uplatnit na kterýkoliv z koncertů LVHF 2022. Poukaz Vám bude zaslán elektronicky a bude možné ho uplatnit jak online, tak v prodejních místech LVHF. Podmínky uplatnění poukazu jsou k dispozici zde (s časovým posunem do roku 2022). Termín festivalu 2022 je od 24. září do 8. října. Program bude mixem klasické hudby a world music se zaměřením na Balkán. Pokud byste měli s uplatněním poukazu problém, bude ho možné do 31. května 2022 vrátit.

 

3) Vrácení vstupenky (storno)
Vaše vstupenka bude zneplatněna a vstupné vráceno v plné výši způsobem, jakým byla vstupenka zakoupena.

 

Podmínky vracení vstupenek

Tyto zásady platí pro variantu 1), 2) i 3)
Vstupenky mohou být vráceny nejpozději do pondělí 31. května 2021
Vstupenky mohou být vráceny výhradně způsobem, jakým byly zakoupeny (online nebo v prodejních místech)

Postup vrácení eVstupenky
Kontaktujte nás na email prodej@lvhf.cz a do přílohy emailu vložte své eVstupenky. Do těla emailu uveďte emailovou adresu, ze které byla vstupenka zakoupena, a způsob, jakým chcete vstupenku vrátit (dar, poukaz, storno).

Postup při nákupu v prodejních místech LVHF

  • Na prodejní místa se, prosíme, obracejte pouze v případě, že chcete své vstupenky stornovat (varianta 3). Pokud si přejete vyměnit je za poukaz nebo je festivalu ponechat jako dar, kontaktujte zákaznickou linku festivalu na emailové adrese prodej@lvhf.cz nebo tel. 774 710 621.
  • Vstupenky mohou být vráceny pouze v místě, kde byly zakoupeny.
  • Prosíme nejprve kontaktovat prodejní místo telefonicky a domluvit si termín a čas Vaší návštěvy.
  • Prosíme vzít si s sebou originál Vaší vstupenky. Peníze Vám budou vráceny pouze na základě jeho předložení. Děkujeme za pochopení.

Kontakty na prodejní místa
TIC Lednice, Zámecké nám. 68
T +420 733 531 874

TIC Valtice, nám. Svobody 4
T +420 734 256 709

TIC Mikulov, Náměstí 158/1
T +420 724 987 900

Břeclav CK Travel Club/naproti kinu Koruna, U Tržiště 1029/17
T +420 602 734 290

_______________________

Dar

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců, podle § 15 odst. 5 zákona o daních z příjmu 

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění (darů), pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

 

Podmínky pro právnické osoby podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmu

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění (darů), pokud hodnota bezúplatných plnění (darů) činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email