Co dalšího vám nabídne letošní festival?

Doprovodný program LVHF 2022

   1. Přednáška | Příchod Charvátů na jižní Moravu

Neděle 25. září 2022 | 14:00 | Havlíčkova vila, Břeclav-Poštorná

Rezervace míst na prodej@lvhf.cz (kapacita 40 osob )

 

Příchod Charvátů na Valticko a Lichtenštejnové

Za příchodem charvátského obyvatelstva do oblasti nejenom tehdejšího dolnorakouského Valticka stála expanze osmanských Turků do oblasti Balkánu. Po dobytí Konstantinopole (dnešního Istanbulu) roku 1453, Bělehradu v roce 1521 či ohrožení samotné Vídně o osm let později se část balkánského křesťanského obyvatelstva dostávala stále severněji za řeku Dunaj. Jejich příchod byl ze strany Lichtenštejnů podporován, neboť po husitských válkách a válkách s uherským králem Matyášem Korvínem došlo k úbytku obyvatelstva a dokonce k zániku několika vsí v okolí Valtic. Navíc se valtická linie pánů z Lichtenštejna s problémy a osudy Charvátů aktivně seznámila i přímo na turecké frontě, jelikož například Hartman I. z Lichtenštejna (1475–1542) a jeho vnuci Jiří Erasmus (1547–1591) a Jiří Hartman II. (1562–1585) zde sloužili jako velitelé císařských vojsk.

Nešlo však o jednorázový proces, právě naopak. Příchod na valtické lichtenštejnské panství proběhl v několika migračních vlnách. Při první došlo za Hartmana I. z Lichtenštejna v roce 1533 k obnově dříve zpustlé vsi Poštorná a k založení dnešní Charvátské Nové Vsi, dobově rovněž nazývané Dolní a Horní Charváty (Under Krabattn a Obern Krabath). Při té druhé byla za jeho vnuka Hartmana II. z Lichtenštejna v letních měsících roku 1570 nově založena druhá obec – Hlohovec neboli v místním nářečí Lohohec. Zaniklou ves Aloch Charváti na rozdíl od Poštorné již neobnovili, ale zvolili si pro novou vesnici místo u již budovaných lednických rybníků. Její název potom neodkazoval na nově usedlé slovanské obyvatelstvo původem z Balkánu, ale vycházel z názvu místa, které ve středověku patřilo pasovským biskupům.

 

Miroslav Geršic, historik

 

Foto: Miroslav Geršic, Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, Wikipedie free

 

    2. Přednáška | Barvy chorvatské Moravy

Neděle 2. října 2022 | 13:00 | Chateau de Frontière (Hraniční zámeček)

Rezervace míst na prodej@lvhf.cz (kapacita 40 osob )

 

Ještě v době mezi světovými válkami jste mohli nedaleko Mikulova navštívit tři vesnice, kde to barvami jen hrálo a kde místní hovořili jakýmsi neznámým, ale přesto blízkým slovanským jazykem. Jednalo se o potomky Chorvatů, kteří přišli na jižní Moravu v 16. století během osmanských tažení Evropou. Tito lidé zde začali žít, hospodařit a zapustili zde své kořeny. Nicméně si po dlouhá staletí uchovali svou osobitost a obohatili lidovou kulturu Moravy o jemnou exotiku, která splynula se zdejším prostředím, dotvářela ho, ale nechala se jím i formovat.

A jak je možné, že jste o Chorvatech na Moravě dosud neslyšeli? V důsledku politických událostí po roce 1948 chorvatské osady zanikly, na jejich obyvatele mělo být zapomenuto. A aby se tak nestalo, přinášíme Vám tuto přednášku. Vydejte se s námi objevovat ztracenou chorvatskou Moravu.

 

Lenka Kopřivová, místopředsedkyně Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR

 

 

Foto: Děkujeme za poskytnutí Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR

 

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email