Covid-19

Související články

Koncert kapely Čechomor se přesouvá na 24. června 2022

 

Podmínky vstupu na kulturní akce pro návštěvníky LVHF

 
Vstup s negativním testem
Pro vstup na kulturní akci je třeba prokázat se negativním POC antigenním testem ne starším 72 hodin nebo negativním PCR testem ne starším než 7 dní. U dětí do 6 let není testování požadováno. Pokud došlo k testování u zaměstnavatele, doloží návštěvník negativní test písemným prohlášením zaměstnavatele. Pokud bylo testování provedeno ve školském zařízení, doloží návštěvník čestné prohlášení o negativním testu provedeném ve školském zařízení (u dětí do 18 let čestné prohlášení zákonného zástupce).
 
Kdy se nemusíte testovat

 • Pokud uběhlo alespoň 14 dní po vašem druhém očkování (v případě dvoudávkového schématu 14 dní po druhé dávce, v případě jednodávkové vakcíny 14 dní po očkování) . V tomto momentě získává návštěvník status plně očkovaného občana, tj. nemusí se již testovat. K prokázání je nutný covidpas, popř. potvrzení očkovacího centra o absolvování druhého očkování, včetně termínu druhého očkování.
 • Pokud jste prodělali nemoc covid-19, platí imunita 180 dní. K prokázání je nutné potvrzení od lékaře o prodělání nemoci covid-19 s datem nemoci nebo certifikát.
 •  
  Informace o typech certifikátů pro bezproblémový vstup na kulturní akce a bezproblémový pohyb v rámci EU získáte zde. Certifikát o prodělaném očkování nebo imunitě po prodělané nemoci covid-19 (certifikát se vydává v rozmezí 10-180 dnů po prvním pozitivním PCR testu) získáte na očko.uzis.cz.

   
  ____________________________________
   

  Vážení festivaloví příznivci,
  přes naši pevnou víru, že se Lednicko-valtický hudební festival 2021 bude moci uskutečnit již ve standardním (běžném) režimu, zřídili jsme tuto stránku, která Vás bude průběžně informovat o stavu epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním Covid-19 a o vládních nařízeních směrem k provozování kulturních akcí. Předem Vám děkujeme, že budete těmto informacím věnovat pozornost.
  Tým LVHF

   

  Součinnost s vládními nařízeními

   

  Snížená kapacita sálů

  15. března je spuštěn prodej vstupenek na kapacitu sálů, která festivalu umožní v případě nutnosti zachovat dostatečné rozestupy mezi jednotlivými sedadly. Další vstupenky se budou uvolňovat do prodeje operativně dle vývoje epidemiologické situace. Pokud tedy bude některý z koncertů aktuálně vyprodán, děkujeme, že se na naše stránky budete v průběhu následujících měsíců pravidelně vracet, protože je velice pravděpodobné, že kapacitu sálů bude možné navýšit.

   

  Testování a očkovací průkazy

  Festival bude vyžadovat předložení negativního antigenního / PCR testu nebo certifikát o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19 pouze v případě vládních nařízení, aktuálně platných v době konání festivalu.

   

  Možnost vrácení vstupenek

  Pokud bude vládou České republiky podmíněn vstup na kulturní akce pouze s platným očkováním či negativním PCR či antigenním testem, bude možné zakoupené vstupenky vrátit k datu 31. srpna 2021. Věříme, že k tomuto termínu již budou nařízení jasně deklarována. Po tomto termínu již nebude možné vstupenky vracet. Festival bude hledat možnosti, jak v takovém případě zajistit testování před koncertem antigenním testem.

   

  Zrušení nebo přesun koncertů na jiné datum

  V případě zrušení koncertu z důvodu epidemiologické situace Vám bude vstupné vráceno v plné výši. V případě změny termínu koncertu zůstanou Vaše vstupenky v platnosti. Pokud nebudete moci nový termín využít, bude možné vstupenky vrátit. O vrácení vstupného je nutné požádat do termínu specifikovaného festivalem písemně na emailovou adresu prodej@lvhf.cz nebo vstupenku vrátit osobně v místě, kde byla zakoupena (nutné předložit originál vstupenky).

   

  O vývoji situace Vás budeme průběžně informovat

   

  Děkujeme Vám za nákup vstupenek a věříme, že společně tuto situaci zvládneme. 

  Tým LVHF