Covid-19

Související články

Koncert kapely Čechomor se přesouvá na 24. června 2022

 

Balíčky pro obnovení kulturního života, aktualizace z 1. července 2021

 
Dne 1. července aktualizovala vláda podmínky pro pořádání a návštěvu kulturních akcí v měsících červenec až září 2021. Z článku vybíráme nejdůležitější část týkající se Vás návštěvníků koncertů. Předpokládáme, že stejný nebo velmi podobný režim bude platit i od 2. do 16. října 2021 po dobu konání LVHF.
 
Podmínky vstupu na kulturní akce pro návštěvníky (aktu 1. 7. 2021)
 
Vstup s negativním testem
Pro vstup na kulturní akci je třeba prokázat se negativním POC antigenním testem ne starším 72 hodin nebo negativním PCR testem ne starším než 7 dní. U dětí do 6 let není testování požadováno. Pokud došlo k testování u zaměstnavatele, doloží návštěvník negativní test písemným prohlášením zaměstnavatele. Pokud bylo testování provedeno ve školském zařízení, doloží návštěvník čestné prohlášení o negativním testu provedeném ve školském zařízení (u dětí do 18 let čestné prohlášení zákonného zástupce).
 
Kdy se nemusíte testovat

 • Uběhlo-li 14 dní od podání druhé očkovací dávky. V tomto momentě získává návštěvník status plně očkovaného občana, tj. nemusí se již testovat. K prokázání je nutný covidpas, popř. potvrzení očkovacího centra o absolvování druhého očkování, včetně termínu druhého očkování.
 • Pokud jste prodělali nemoc covid-19, platí imunita 180 dní. K prokázání je nutné potvrzení od lékaře o prodělání nemoci covid-19 s datem nemoci nebo certifikát.
 •  
  Informace o typech certifikátů pro bezproblémový vstup na kulturní akce a bezproblémový pohyb v rámci EU získáte zde. Certifikát o prodělaném očkování nebo imunitě po prodělané nemoci covid-19 (certifikát se vydává v rozmezí 10-180 dnů po prvním pozitivním PCR testu) získáte na očko.uzis.cz.

   
  Tyto podmínky platí i pro vstup na Prolog LVHF 2021 ve Vídni 23. září 2021.
  Informace o podmínkách cestování mezi Českou republikou a Rakouskem ke dni 1. 7. 2021.

   

  Nastavení pravidel souvisejících s covid-19 pro LVHF 2021

   

  Vážení festivaloví příznivci,
  přes naši pevnou víru, že se Lednicko-valtický hudební festival 2021 bude moci uskutečnit již ve standardním (běžném) režimu, zřídili jsme tuto stránku, která Vás bude průběžně informovat o stavu epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním Covid-19 a o vládních nařízeních směrem k provozování kulturních akcí. Předem Vám děkujeme, že budete těmto informacím věnovat pozornost.
  Tým LVHF

   

  Součinnost s vládními nařízeními

   

  Snížená kapacita sálů

  15. března je spuštěn prodej vstupenek na kapacitu sálů, která festivalu umožní v případě nutnosti zachovat dostatečné rozestupy mezi jednotlivými sedadly. Další vstupenky se budou uvolňovat do prodeje operativně dle vývoje epidemiologické situace. Pokud tedy bude některý z koncertů aktuálně vyprodán, děkujeme, že se na naše stránky budete v průběhu následujících měsíců pravidelně vracet, protože je velice pravděpodobné, že kapacitu sálů bude možné navýšit.

   

  Testování a očkovací průkazy

  Festival bude vyžadovat předložení negativního antigenního / PCR testu nebo certifikát o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19 pouze v případě vládních nařízení, aktuálně platných v době konání festivalu.

   

  Možnost vrácení vstupenek

  Pokud bude vládou České republiky podmíněn vstup na kulturní akce pouze s platným očkováním či negativním PCR či antigenním testem, bude možné zakoupené vstupenky vrátit k datu 31. srpna 2021. Věříme, že k tomuto termínu již budou nařízení jasně deklarována. Po tomto termínu již nebude možné vstupenky vracet. Festival bude hledat možnosti, jak v takovém případě zajistit testování před koncertem antigenním testem.

   

  Zrušení nebo přesun koncertů na jiné datum

  V případě zrušení koncertu z důvodu epidemiologické situace Vám bude vstupné vráceno v plné výši. V případě změny termínu koncertu zůstanou Vaše vstupenky v platnosti. Pokud nebudete moci nový termín využít, bude možné vstupenky vrátit. O vrácení vstupného je nutné požádat do termínu specifikovaného festivalem písemně na emailovou adresu prodej@lvhf.cz nebo vstupenku vrátit osobně v místě, kde byla zakoupena (nutné předložit originál vstupenky).

   

  O vývoji situace Vás budeme průběžně informovat

   

  Děkujeme Vám za nákup vstupenek a věříme, že společně tuto situaci zvládneme. 

  Tým LVHF