Covid-19

Související články

Koncert kapely Čechomor se přesouvá na 24. června 2022
Podmínky vstupu na kulturní akce pro návštěvníky (aktu 7. 6. 2021)
 

Balíčky pro obnovení kulturního života, aktualizace ze 7. června 2021

 
Dne 7. června aktualizovalo Ministerstvo kultury České republiky podmínky pro pořádání kulturních akcí v měsících červenec až září 2021. Z článku vybíráme nejdůležitější část týkající se Vás návštěvníků koncertů. Předpokládáme, že stejný nebo velmi podobný režim bude platit i od 2. do 16. října 2021 po dobu konání LVHF. Celý článek najdete na stránkách MKČR.
 
Podmínky vstupu na kulturní akce pro návštěvníky (aktu 7. 6. 2021)
 
Vstup s negativním testem
Pro vstup na kulturní akci je třeba prokázat se negativním POC antigenním testem ne starším 72 hodin nebo negativním PCR testem ne starším než 7 dní. U dětí do 6 let není testování požadováno. Pokud došlo k testování u zaměstnavatele, doloží návštěvník negativní test písemným prohlášením zaměstnavatele. Pokud bylo testování provedeno ve školském zařízení, doloží návštěvník čestné prohlášení o negativním testu provedeném ve školském zařízení (u dětí do 18 let čestné prohlášení zákonného zástupce).
 
Kdy se nemusíte testovat

 • Uběhlo-li 21 dní od podání první očkovací dávky. V tomto momentě získává návštěvník status plně očkovaného občana, tj. nemusí se již testovat. K prokázání je nutný covidpas, popř. potvrzení očkovacího centra o absolvování prvního očkování, včetně termínu prvního očkování.
 • Pokud jste prodělali nemoc covid-19, platí imunita 180 dní. K prokázání je nutné potvrzení od lékaře o prodělání nemoci covid-19 s datem nemoci.
 •  

  Nastavení pravidel souvisejících s covid-19 pro LVHF 2021

   

  Vážení festivaloví příznivci,
  přes naši pevnou víru, že se Lednicko-valtický hudební festival 2021 bude moci uskutečnit již ve standardním (běžném) režimu, zřídili jsme tuto stránku, která Vás bude průběžně informovat o stavu epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním Covid-19 a o vládních nařízeních směrem k provozování kulturních akcí. Předem Vám děkujeme, že budete těmto informacím věnovat pozornost.
  Tým LVHF

   

  Součinnost s vládními nařízeními

   

  Snížená kapacita sálů

  15. března je spuštěn prodej vstupenek na kapacitu sálů, která festivalu umožní v případě nutnosti zachovat dostatečné rozestupy mezi jednotlivými sedadly. Další vstupenky se budou uvolňovat do prodeje operativně dle vývoje epidemiologické situace. Pokud tedy bude některý z koncertů aktuálně vyprodán, děkujeme, že se na naše stránky budete v průběhu následujících měsíců pravidelně vracet, protože je velice pravděpodobné, že kapacitu sálů bude možné navýšit.

   

  Testování a očkovací průkazy

  Festival bude vyžadovat předložení negativního antigenního / PCR testu nebo certifikát o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19 pouze v případě vládních nařízení, aktuálně platných v době konání festivalu.

   

  Možnost vrácení vstupenek

  Pokud bude vládou České republiky podmíněn vstup na kulturní akce pouze s platným očkováním či negativním PCR či antigenním testem, bude možné zakoupené vstupenky vrátit k datu 31. srpna 2021. Věříme, že k tomuto termínu již budou nařízení jasně deklarována. Po tomto termínu již nebude možné vstupenky vracet. Festival bude hledat možnosti, jak v takovém případě zajistit testování před koncertem antigenním testem.

   

  Zrušení nebo přesun koncertů na jiné datum

  V případě zrušení koncertu z důvodu epidemiologické situace Vám bude vstupné vráceno v plné výši. V případě změny termínu koncertu zůstanou Vaše vstupenky v platnosti. Pokud nebudete moci nový termín využít, bude možné vstupenky vrátit. O vrácení vstupného je nutné požádat do termínu specifikovaného festivalem písemně na emailovou adresu prodej@lvhf.cz nebo vstupenku vrátit osobně v místě, kde byla zakoupena (nutné předložit originál vstupenky).

   

  O vývoji situace Vás budeme průběžně informovat

   

  Děkujeme Vám za nákup vstupenek a věříme, že společně tuto situaci zvládneme. 

  Tým LVHF