Rytířský sál Státní zámek Lednice

LVHF Zámek Lednice (c) Jan Miklín

Šlechtický rod Lichtenštejnů nemohl opomenout ani stavební úpravy samotného zámku. Ten měnil tvář v souladu s dominujícími stavebními slohy a rozšiřoval se. Po baroku přišel ke slovu klasicismus, po něm empír a do současné krásy vyrostl lednický zámek v polovině 19. století ve slohu imitujícím anglickou tudorovskou gotiku. Architektem byl Georg Wingelmüller. Součástí prvního okruhu pro návštěvníky zámku je vstupní hala. Prostupuje dvě patra zámku a je zakončena náročně vyřezávaným kazetovým stropem, na němž je zavěšen monumentální mosazný lustr se 116 rameny, který váží 690 kilogramů.

Na dřevěném obložení nad samonosným schodištěm byla rozvěšena rodová galerie. Z původních jedenácti portrétů předků Lichtenštejnů ze 14.–16. století jsou zavěšeny pouze tři – portréty Emanuela, Gundakera a Filipa Erasma. Ostatní obrazy z této kolekce knížat byly koncem druhé světové války v rámci záchrany uměleckých děl a předmětů odvezeny do Vaduzu, hlavního města knížectví. Jako připomínka vojenské slávy byly v předpokoji umístěny dva vojenské prapory husarského pluku z roku 1801, kterému velel kníže a maršál Jan I. Josef, vojevůdce a diplomat z dob napoleonských válek. Prapory s autentickými žerděmi i řemeny nesou nápisy „Pro rege et patria“ (tj. „Za krále a vlast“).

Sousedící Rytířský sál vytváří dojem hradní síně především díky síťové klenbě, jež napodobuje anglickou hradní architekturu. Ozdobné detaily klenebních svorníků a patek nejsou, stejně jako žebra, tesány z kamene, ale vyrobeny ve formách z drceného vápence. Na konzolách podél stěn jsou vystavena rytířská brnění. Starobylost podtrhuje dřevěné obložení stěn, zdobené gotickými ornamenty, a kolekce flanderských lustrů. Truhla opatřená zlatou polychromií je jen romantickou kopií středověkého originálu. Další truhla, originál ze začátku 16. století, je zdobena hvězdicovými obrazci a kovovými aplikacemi. Pochází z Katalánska a objevují se na ní maurské zdobné prvky. Maurské fresky také zdobí Minaret, jehož štíhlá věž vyrůstá z rozlehlého zámeckého parku, zvaného též zahrada Evropy, z jeho severního pohledového ukončení. Tuto unikátní stavbu máte možnost vidět z Rytířského sálu v jeho nepřehlédnutelné dominantní kráse. Přízemí zámku bylo určeno zvláště pro reprezentativní účely, jelikož umožňovalo přímé propojení s parkem. Také proto se zde konaly rozmanité společenské akce, aby se mohla společnost během zábavy osvěžit procházkou. Náročná gotická výzdoba nad severním průčelím s pojezdem pro kočáry pod balkonem připomíná dobu rytířské slávy Lichtenštejnů. Nádhera těchto prostor okouzlila mnoho tehdejších návštěvníků, kteří tvrdili, že v Evropě nemá obdoby.

www.zamek-lednice.com

 

Kapacita sálu 100 míst. Bezbariérový vstup  LVHF_bezbarierovy vstup
Parkování: náměstí v Lednici (placené) nebo ze strany jízdáren v ulici 21. dubna (placené)

 

Zamek LedniceRytířský sál vytváří především díky síťové klenbě dojem hradní síně, jež napodobuje anglickou hradní architekturu. © Jan Miklín | zamek-lednice.com

 


Další koncerty