Kostel sv. Jakuba Staršího Lednice

LVHF Zámek Lednice (c) Jan Miklín

První předchůdce dnešního zámeckého kostela, vyvedený v gotickém slohu, byl roku 1426 zničen husity. Nový farní a zámecký kostel byl vybudován roku 1495 a zasvěcen sv. Jakubovi Staršímu. Při rozšiřování zámku v roce 1731 však musel ustoupit výstavbě a na současném místě byl postaven kostel nový. Do jeho zdi vedle vchodu byly zazděny náhrobky Jana z Lichtenštejna z roku 1522 a Hartmanna z Lichtenštejna a jeho manželky z roku 1579, aby byla zvýrazněna starobylost obou staveb. V letech 1554–1600 byl kostel v držení českých bratří. V roce 1600, za Karla I. z Lichtenštejna, se kostel opět stal katolickým. V roce 1616 byl pořízen zvon, který byl ulit ve Znojmě a je ve věži do dnešních dnů. Socha nad vchodem do kostela představuje Pannu Marii stojící na měsíčním srpku – symbolu čistoty. Po její pravici stojí svatý Metoděj s patriarším křížem a knihou, po levici svatý František z Pauly, zakladatel paulánů. Skulptury vytvořil sochař Franz Högler.

Do zámeckého kostela se vstupuje klenutou předsíní, nad níž je cenný reliéf z 15. století, znázorňující smrt Panny Marie. V polovině 19. století, za Aloise II. Josefa z Lichtenštejna (1796–1858), byly zámek i jeho kostel přestavěny podle plánů architekta Georga Wingelmüllera v novogotickém (windsorském) stylu do dnešní podoby. Výzdoba koresponduje s výzdobou zámku, zdi jsou bohatě vyzdobeny fiálami, chrliči, kružbami a dalšími prvky. Obraz na hlavním oltáři namaloval původně Petr Brandl, později byl však nahrazen novogotickým křídlovým oltářem s obrazem na téma svaté rodiny z roku 1856 od malíře Franze Ittenbacha. Vlevo před presbytářem je dřevěná kazatelna. Na zdech kostelní lodi jsou kamenné reliéfy od bratrů Anglerů z roku 1856, znázorňující křížovou cestu. Monumentální kamenný kříž s ukřižovaným Ježíšem je zase dílem Josefa Kliebera z dvacátých let 19. století. Kostel byl vysvěcen 5. října 1858 šestým brněnským biskupem Antonínem Schaffgotschem. Z knížecí oratoře v prvním patře lze nahlédnout do interiéru kostela, který sloužil nejen knížecí rodině, ale i místním farníkům. Kněžiště je zaklenuto hvězdicovou klenbou, loď klenbou síťovou. Mimořádně cenné varhany jsou staré asi 430 let. Na levé straně při vchodu je umístěna relikvie – kámen ze svaté hory Oreb, zvané též Sinaj, tedy z místa, kde Bůh dal Mojžíšovi Desatero přikázání, které židé i křesťané považují za etické minimum.

www.zamek-lednice.com

Kapacita sálu 260 míst. Bezbariérový vstup  LVHF_bezbarierovy vstup
Parkování: náměstí v Lednici (placené) nebo ze strany jízdáren v ulici 21. dubna (placené)

 


Koncerty

LVHF2021 Gli Incogniti & Amandine Beyer (c) Francois Sechet

8. 10. / / 19.00

Amandine Beyer & Gli Incogniti

Kdo Gli Incogniti (Francie)
Amandine Beyer, barokní housle & umělecká vedoucí
Kde Kostel sv. Jakuba Staršího Lednice
LVHF2021 Accademia Bizantina & Delphine Galou (c) Giulia Papetti

9. 10. / So / 19.00

Delphine Galou & Accademia Bizantina

Kdo Accademia Bizantina (Itálie)
Sólo Delphine Galou, kontraalt
Alessandro Tampieri, barokní housle & viola d’amore
Kde Kostel sv. Jakuba Staršího Lednice
Další koncerty