Katzelsdorfský zámeček

Katzelsdorfský zámeček

Lovecký zámeček v Katzelsdorfském lese u Valtic byl jednou z kratochvilných staveb v dnešní krajinné kompozici Lednicko-valtického areálu. Byl vystavěn podle plánů vídeňského architekta Josepha Kornhäusela pro Jana I. Josefa z Lichtenštejna v letech 1817–1818, avšak k finálnímu dokončení a schválení došlo až za architekta Franze Engela roku 1819. Jednalo se o objekt skládající se ze dvou částí: reprezentativního neoklasicistního loveckého zámečku a dvou křídel myslivny.

Jeho zánik způsobilo vybudování „železné opony“, kdy v roce 1953 odešel i poslední hajný Michal Kycl se svou rodinou. Další tři léta objekt sloužil jako seník, následně vyhořel a od roku 1957 začali zaměstnanci státních lesů postupně bourat přilehlou myslivnu. Na počátku 60. let 20. století byl vojsky Pohraniční stráže rozebrán i zbytek budovy a materiál byl upotřeben mj. při stavbě rodinných domů ve Valticích.

Dne 20. října 2018 byl v Galerii Reistna ve Valticích založen Spolek pro obnovu Katzelsdorfského zámečku, z. s., jehož cílem je opětovně vystavět tuto zaniklou stavbu formou historické repliky či reminiscence. Kultivační práce zahájil spolek v březnu roku 2020, kdy bylo mimo jiné nutné vykácet a zpracovat náletové dřeviny a odvést přes 300 tun navážky. Následovaly nutné terénní, udržovací, konzervační a zabezpečovací práce, to vše za nemalé pomoci brigádníků, podporovatelů a štědrých sponzorů. Navíc se 10. července 2021 stalo torzo zámečku kulturní památkou ČR.

Návštěvník tak dnes může po obnoveném vstupním schodišti vystoupat do prostoru někdejší lovecké síně, jejíž stěny od roku 1907 oživily dva kamenné reliéfy s loveckou tématikou. Přilehlé pravé delší křídlo, včetně menšího sklepa pro uskladnění potravin, sloužilo k bydlení hajného. Kratší levé křídlo se využívalo k hospodářským účelům. V areálu zámečku nechyběly ani dvě studny, další chlévy, objekt stodoly a tzv. mléčnice u ovocného sadu.


Další koncerty