Belveder Valtice

LVHF2021 Belveder Valtice

Empírový letohrádek Belveder byl navržen architektem Josephem Hardtmuthem na popud knížete Aloise I. Josefa z Lichtenštejna. Kníže zakoupil roku 1802 pozemek na Liščím vrchu s cílem vybudovat nejen reprezentační stavbu, ale rovněž bažantnici v přilehlých hospodářských budovách. Dokončení stavby se však nedočkal – roku 1805 zemřel a výzdoba zámečku již připadla jeho mladšímu bratrovi Janu I. Josefovi. Výmalbou v pompejském stylu byl pověřen vídeňský malíř Joseph Langenhöffel. V okolí pak byla vysázena alej a vybudován menší park. Za vlády Jana II. Dobrotivého potkalo zámeček neštěstí v podobě požáru. Tehdejší obyvatel zámečku, malíř a restaurátor lichtenštejnských obrazů baron Raimund Stillfried se musel vystěhovat a zámeček dostal novou střechu a rovněž novou výzdobu interiéru – byly sem přeneseny čínské tapety získané z majetku popravené francouzské královny Marie Antoinetty, etruské vázy a čínský porcelán, vše původně umístěno v jiných lichtenštejnských stavbách. Ve druhé polovině 20. století byl zámeček znárodněn a později spravován Akademií věd, avšak trpěl neodbornými stavebními zásahy a malou péčí. Rekonstrukce započaly roku 2018 a dokončeny by měly být v dubnu 2021.

Letohrádek tvoří ústřední osmiboký sál s vestibulem, po jehož stranách jsou dvě symetrická přízemní křídla. Ke stavbě přiléhají dvě z původních čtyř plánovaných hospodářských budov.

www.zamek-valtice.cz

 

Kapacita sálu 50 míst. Pro bezbariérový vstup je nutné kontaktovat zákaznický servis festivalu  LVHF_bezbarierovy vstup
Parkování: u hřbitova


Koncerty

LVHF 2021 Václav Kapsa & Francesco Fanna: přednášky

13. 10. / St / 17.00

Přednáška: Znovuobjevení díla Antonia Vivaldiho ve 20. století

Kdo Francesco Fanna, ředitel Instituto Italiano Antonio Vivaldi v Benátkách
Kde Belveder Valtice
Další koncerty