LVHF 2021 Václav Kapsa & Francesco Fanna: přednášky

Přednáška: Vivaldi a české země

3. 10. / Ne / 14.00

Kdo Václav Kapsa, muzikolog
Kde Chateau de Frontière (Hraniční zámeček)
Program

Z dnešního pohledu se zdá, že hudba Antonia Vivaldiho (1678–1741) zasáhla země na sever od Alp během druhé dekády 18. století jako tsunami. Skladby cirkulovaly mnoha cestami, z nichž řada vedla do českých zemí. Přednáška bude sledovat vzájemné kontakty italského skladatele a českých šlechticů stejně jako jeho spolupráci s italskou operní společností působící v Čechách. Dosud nemáme přímé doklady o tom, že Vivaldi české země navštívil, zcela konkrétně však lze doložit vliv jeho hudby na díla místních skladatelů. Budeme ale také uvažovat o tom, zda a jak české kontakty ovlivnily Vivaldiho tvorbu. (Václav Kapsa)
 
Kapacita sálu je omezena. Doporučujeme si místa rezervovat na e-mailové adrese prodej@lvhf.cz

vstupné dobrovolné

LVHF2021 Chateau de Frontiere

vaclav-kapsa

Muzikolog Václav Kapsa se dlouhodobě zabývá tématem šlechtických kapel v Českém království 18. století. Ve své práci se specializuje na hudebníky jako Antonín Möser, František Jiránek, Jan Joseph Ignaz Brentner a další. Významný je jeho badatelský počin v oblasti pražské šlechtické kapely hraběte Václava z Morzinu coby hudebního mecenáše a dedikanta hudby Antonia Vivaldiho. Je autorem knihy z roku 2010 s názvem Hudebníci hraběte Morzina. Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka. Publikuje v oborových časopisech Musicologica Brunensia, Early music, Musicologica Slovaca, Czech music, Hudební věda, Journal of the Lute Society of America i v prestižní ročence Studi Vivaldiani. Od roku 2019 pracuje jako vědecký pracovník Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Zabývá se zde zejména tvorbou pražských skladatelů raného 18. století a je řešitelem projektu Tematické katalogy českých skladatelů online v rámci Strategie AV 21 (program Paměť v digitálním věku). V letech 1999–2002 působil na Ústavu pro hudební vědu AV ČR a v letech 2002–2018 v Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR. Od roku 1999 je rovněž činný v hudebním oddělení Národní knihovny ČR, kde se mimo jiné podílel na projektech zaměřených na akvizici a digitalizaci oborových informačních zdrojů. Vystudoval Hudební vědu na Filozofické fakultě UK, kde získal v roce 2009 doktorát.

Další koncerty

LVHF 2021 Václav Kapsa & Francesco Fanna: přednášky

13. 10. / St / 17.00

Přednáška: Znovuobjevení díla Antonia Vivaldiho ve 20. století

Kdo Francesco Fanna, ředitel Instituto Italiano Antonio Vivaldi v Benátkách
Kde Belveder Valtice
LVHF2021 Antonio Vivaldi Farnace | Musica Florea

15. 10. / / 19.00

Farnace | Novodobá premiéra opery

Kdo Musica Florea (Česká republika)
Marek Štryncl, hudební nastudování & dirigent
Andrea Miltnerová (GB), režie & choreografie
Václav Krajc & Jiří Bláha, scénografie
Eduardo García Salas (ES), asistent režie & hudební dramaturgie
Kateřina Ďuricová, světelný design
Christopher Vinz (GB), kostýmy
Kde Zámecké divadlo Valtice
LVHF2021 Europa Galante & Fabio Biondi (c) Ana Biondi

16. 10. / So / 19.00

Fabio Biondi & Europa Galante

Kdo Europa Galante (Itálie)
Fabio Biondi, barokní housle & umělecký vedoucí
Sólo Sergio Azzolini, barokní fagot
Kde Zámecká jízdárna Valtice
Další koncerty