LVHF2021 Concerto Aventino & Jakub Kydlíček (c) Petra Hajská

Concerto Aventino

Příběh bouře, noci a jara

3. 10. / Ne / 17.00

Kdo Concerto Aventino (Česká republika)
Jakub Kydlíček, zobcové flétny & umělecký vedoucí
Kde Rybniční zámeček
Program

Antonio Vivaldi (1678–1741) Concerto da camera a moll RV 108 · Koncert D dur RV 90 „Del gardellino“ · Concerto da camera g moll RV 105 · Concerto intitolato g moll RV 104 „La notte“ · Concerto F dur RV 98 „La tempesta di mare“ Nicolas Chédeville (1705–1782) Concerto I. E dur „Le Printemps“

Program koncertu on-line
 

690 Kč

LVHF Rybniční zámeček (c) lvhf.cz

Půvabný komorní koncert, evokující odpolední hudební dýchánky ve šlechtických sídlech 18. století, s téměř až „environmentální“ dramaturgií, představí komorní verze Vivaldiho slavných koncertů RV 428 „Del gardellino“ (Stehlík), RV 439 „La notte“ (Noc), RV 570 „La tempesta di mare“ (Mořská bouře) a RV 269 „La primavera“ (Jaro) ze slavného cyklu Čtvero ročních dob dedikovaného českému šlechtici, hraběti Václavovi z Morzinu. „Komorní“ Antonio Vivaldi inspirovaný německou formou komorního koncertu v podání českého souboru Concerto Aventino, jehož doménou je objevování méně známé tváře evropské hudby od konce renesance až po soumrak baroka.

 

 Concerto Aventino

Concerto Aventino bylo založeno v roce 2009 flétnistou a muzikologem Jakubem Kydlíčkem. Do popředí zájmu souboru patří evropská hudba 16.–18. století a záliba vymýšlet tematické dramaturgie z méně známých, leč hodnotných skladeb tohoto období. Vznikly tak zajímavé programy jako Concerti de Napoli (italský repertoár kolem roku 1700), projekt Explorationen-Traditionen, kde soubor ve spolupráci s lipským Michaelis Consort propojil starou hudbu s filmem, souborná provedení děl Jeana-Féryho Rebela, Georga Muffata a Francesca Onofria Manfrediniho nebo program Sacra et concentus zabývající se vlámskou polyfonií 15. a 16. století. Soubor se angažuje také v operním žánru, pro festival Smetanova Litomyšl nastudoval Händelovu operu Aci, Galatea e PolifemoParise a Helenu Christopha Willibalda Glucka. Uvedl též českou premiéru Les amours de Ragonde Jeana-Josepha Moureta. Jeho mimořádným počinem pak bylo vytvoření vlastní edice a následné provedení Kodexu Speciálník, neboli Speciálníku královéhradeckého, klíčového českého rukopisného pramene raně renesanční polyfonie z konce 15. století. I co se týče tvorby Antonia Vivaldiho, vybírá si soubor spíše méně frekventovaná díla. Mezi jeho zatím největší vivaldiovské projekty patří provedení skladatelových motet.
 
Jakub Kydlíček, zobcová flétna & umělecký vedoucí
Vojtěch Jakl & Jiří Sycha, barokní housle
Tereza Samsonová, barokní hoboj
Michaela Bieglerová, barokní fagot
Věra Kousalíková, barokní violoncello
Lukáš Vendl, cembalo & varhanní positiv
Barbora Hulcová, theorba

Zobrazit více


Jakub Kydlíček

Jakuba Kydlíčka lze charakterizovat jako hudebníka s velmi širokým záběrem hluboce zainteresovaného do hudby 14.–18. století. Vystudoval zobcovou flétnu a dirigování na Konzervatoři v Plzni a posléze prestižní Scholu Cantorum Basiliensis ve Švýcarsku, kde se v rámci postgraduálního studia specializoval na interpretaci hudby pozdního středověku a rané renesance. V rámci řady mistrovských kurzů se vzdělával rovněž v oblasti dirigování a historické improvizace a k tomu všemu přidal ještě doktorát v oboru Historie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity zaměřený na studium Blízkého východu a arabského jazyka se stážemi na Univerzitě v Damašku v Sýrii a Institute Bourguiba v Tunisu.  Na poli staré hudby spolupracuje s předními českými soubory jako Collegium 1704, Collegium Marianum, Czech Ensemble Baroque či Schola Gregoriana Pragensis, s nimiž se představil na prestižních koncertních pódiích (Semperoper v Drážďanech, Grand Théâtre de Luxembourg) a na mezinárodních festivalech (Pražské jaro, Salcburský festival). V roce 2009 založil svůj vlastní soubor Concerto Aventino a je rovněž zakládajícím členem tria zobcových fléten Tre Fontane. Vedle koncertního hraní vede třídu zobcové flétny a barokní orchestr na Pražské konzervatoři a od roku 2018 vyučuje zobcovou flétnu na Masarykově univerzitě v Brně.
Zobrazit více

 

Ve spolupráci

 

Vinařství koncertu

 

 

 

Další koncerty

LVHF2021 Javier Lupiáñez & Ensemble Scaramuccia (c) David Morales

6. 10. / St / 19.00

Javier Lupiáñez & Ensemble Scaramuccia

Kdo Ensemble Scaramuccia (Španělsko)
Javier Lupiáñez, barokní housle & umělecký vedoucí
Kde Zámecká kaple Valtice
LVHF2021 Gli Incogniti & Amandine Beyer (c) Francois Sechet

8. 10. / / 19.00

Amandine Beyer & Gli Incogniti

Kdo Gli Incogniti (Francie)
Amandine Beyer, barokní housle & umělecká vedoucí
Kde Kostel sv. Jakuba Staršího Lednice
LVHF2021 Collegium Marianum & Patricia Janečková (c) Petra Hajská

10. 10. / Ne / 17.00

Patricia Janečková & Collegium Marianum

Kdo Collegium Marianum (Česká republika)
Jana Semerádová, traverso & umělecká vedoucí
Sólo Patricia Janečková, soprán
Kde Kostel Navštívení Panny Marie, Břeclav-Poštorná
Další koncerty