Děkujeme velvyslancům zemí bývalé Jugoslávie a významným osobnostem kulturního a politického života za krásná slova do našeho letošního katalogu 2022

Vážení příznivci a návštěvníci Lednicko-valtického hudebního festivalu,

v sousedství festivalů větších rozsahem i historií je tento festival svým aktuálně sedmým ročníkem ještě juniorem, ale juniorem, který se bystře rozhlédl po světě a našel si svoji cestu i své místo. A diváckou a posluchačskou přízeň. Po loňském ročníku věnovaném barokní hudbě ten letošní odlehčí hudba romantická a osvěží temperamentní rytmy. Dramaturgie totiž připomene minulost moravských Charvátů. Potomků Chorvatů, kteří na jižní Moravu přišli v šestnáctém století. Při útěku před osmanskými vojsky našli na jižní Moravě prostředí podobné svému domovu a obohatili její kulturu svým vlivem, svojí duchovní kulturou, tancem, stavitelstvím. Energii, která se v jejich hudbě uchovala, nám zprostředkují vynikající interpreti a nám se tak nabízí unikátní možnost poznat hudebně bohatý odkaz regionu.
Dovolme si pro tyto chvíle odpoutat naši mysl od každodenních starostí a dovolme si také naplno prožít emoce, které jsou s dobrou hudbou neodmyslitelně spjaty a mají léčivou sílu. Po dvou nelehkých letech a v době, kdy se slovo „válka“ v evropském prostoru dostalo z učebnic opět do titulků denních zpráv, prožívejme naplno každou takovou chvíli.
Přeji festivalu úspěšný ročník! Pořadatelům početné a spokojené návštěvníky, divákům pak radost z hudby a ze vzájemného setkávání a obohacení.

 

Martin Baxa | ministr kultury České republiky

 

 

 

 

 

 

 


Vážení přátelé,

Lednicko-valtický hudební festival už sedmým rokem spojuje perlu jižní Moravy s nádhernou hudbou. Letos se nese na balkánské vlně – inspirací je příběh moravských Charvátů. Ti k nám na Moravu před pěti sty lety uprchli, aby se zachránili před osmanskou invazí. Nepřipomíná Vám to něco? Ve stínu současných událostí na Ukrajině jde o příběh více než aktuální. Jako by k nám naše minulost promlouvala skrze staletí.

Těším se tak spolu s Vámi na romantické i temperamentní tóny balkánské hudby!

 

 Jan Grolich | hejtman Jihomoravského kraje

 

 

 

 

 

 


Milovníci vrcholného hudebního umění,

jsem nadmíru vděčná organizátorům a těší mne, že sedmý ročník již tradičního Lednicko-valtického hudebního festivalu 2022 přináší doušek chorvatské hudby v podání chorvatských interpretů. Jedná se o festival špičkové klasické hudby, kdy po dva týdny ožívá hudebními tóny nádherná architektura budov zámků v Lednicko-valtické kulturní krajině zapsané na seznamu UNESCO. Jsem hrdá, že chorvatské velvyslanectví dostalo příležitost stát se jedním z patronů této výjimečné umělecké akce.

Vystupují špičkoví mladí chorvatští virtuosové s bohatými mezinárodními zkušenostmi: Aljoša Jurinić na klavír, Luka Ljubas na housle, Vid Veljak a Latica Anić na violoncello, plus Ensemble Illyrica – „nejvíc vzrušení budící chorvatská experimentální kapela“. Je významné, že v průběhu pěti koncertních dnů zazní díla slavné chorvatské skladatelky Dory Pejačević (1885–1923), a to včetně její Symfonie ve fis moll, pokládané hudebními znalci za první moderní symfonii v dějinách chorvatské hudby. Skladatelské dílo Dory Pejačević, osoby výjimečné v mnoha ohledech, ukončila předčasná smrt. Interpretace tvorby hraběnky Marie Theodory Pauliny Pejačević je pro Lednicko-valtický hudební festival tou nejlepší volbou, neboť hudební vyjádření představitelky chorvatského šlechtického rodu Pejačević oživuje areál jiného šlechtického rodu, rodiny Lichtenštejnů.

Festival evokuje také jeden výrazný segment chorvatské přítomnosti na jižní Moravě. Jsme hrdí na to, že v průvodním programu bude přednáškami „Příchod Chorvatů na jižní Moravu“ historika Miroslava Geršice a prezentací knihy Barvy chorvatské Moravy Lenky Kopřivové, místopředsedkyně Sdružení občanů chorvatské národnosti, představena důležitá chorvatská autochtonní menšina v České republice.

Komplexností chorvatského podílu na festivalu se můžeme obzvláště pyšnit, poněvadž je tím nejlepším ukazatelem hlubokých kulturních vazeb mezi oběma našimi spřátelenými národy, Čechy a Chorvaty, a to v roce, kdy slavíme 30. výročí mezinárodního uznání moderního Chorvatska.

Vážení přátelé dobré hudby, užijme si letošní Lednicko-valtický hudební festival, a parafrázujíc Doru Pejačević, dovolme, aby zvukem hudby „do našich duší znovu vstoupilo mnoho světla.“

 

J. E. Ljiljana Pancirov | velvyslankyně Chorvatské republiky v České republice

 

 

 

 

 

 

 


Drazí přátelé,

je velkým potěšením vidět, že jedno okouzlující jihomoravské místo silou, jakou má jen hudba, opět překračuje vlastní hranice a opět potvrzuje statut světového kulturního dědictví. V roce konání 7. ročníku hudebního Lednicko-valtického festivalu si připomínáme sté výročí obnovení a potvrzení smlouvy o spojenectví Československa a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (Jugoslávské království) podepsané v Bělehradě. Proto cítím velkou radost, že nás tento festival zavede i na cestu do Království Jugoslávie. Zakladatelé států a aliancí Tomáš Garrigue Masaryk a král Alexandr Karadjordjević položili podklady moderní kulturní výměny. Intenzivní kulturní výměna později vyústila v uznání v celosvětovém měřítku prostřednictvím děl umělců, jako je na příklad Emir Kusturica. Jsem rád, že díky spolupráci Niky Gorič, Davida Bizice a Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou dirigenta Marka Ivanoviće a prostřednictvím hostování Brass Bandu Bojana Ristiće je na tomto festivalu znovu potvrzena univerzálnost lidského ducha.

Přeji Vám, abyste ve dnech tohoto nádherného festivalu pocítili 100 let radosti, bratrství a lásky.

 

J. E. Berislav Vekić | velvyslanec Srbské republiky v České republice

 

 

 

 

 

 

 

 


Jako velvyslankyně Bosny a Hercegoviny jsem poctěna a mám radost, že naše země bude mít příležitost se reprezentovat na letošním ročníku Lednicko-valtického hudebního festivalu. Nejen proto, že je festival zasazen do prostředí nádherných českých hradů a zámků, ale také z toho důvodu, že jde o hudební událost jedinečné umělecké úrovně.

Jsme rádi, že umělci z naší země toho mohou být součástí. Ať je letošní ročník oslavou hudby a umění v té nejlepší podobě, abychom mohli všichni slyšet skvělé koncerty. Bosna a Hercegovina se představí svým klenotem, a to sevdahem. Sevdah je duchem našeho národa. Písně jsou neuvěřitelně propracované, nabité emocemi a jsou zpívány s velkou vášní. V Bosně máme výraz „pasti u sevdah“, v překladu „ponořit se do sevdahu“. To znamená zažít emoce tohoto hudebního žánru. Sladkou bolest, již zažívají zamilovaní lidé. Možnost být zdráv a nemocen ve stejnou chvíli. Utrpení milování druhého, a přitom sám nebýt milován. Ponořit se tak hluboko do tohoto stavu agónie vyvolaného bolestí lásky.

Načerpejte inspiraci a skrze hudbu našich úžasných hudebníků procestujte základní kameny mé domoviny. Všem účastníkům, organizátorům i návštěvníkům přeji vydařený a nezapomenutelný festival!

 

J. E. Martina Mlinarević | velvyslankyně Bosny a Hercegoviny v České republice

 

 

 

 

 

 

 

 


Vážení přátelé vážné hudby,

je mi ctí být jedním z patronů Lednicko-valtického hudebního festivalu, kde letos hraje velkou a čestnou roli Slovinsko.

Zaprvé velmi vítám gesto organizátorů festivalu dát příležitost mladým umělcům ukázat své dovednosti. Příkladem je vynikající slovinská sopranistka Nika Gorič, která vystoupí na závěrečném galakoncertu festivalu spolu s Janáčkovou filharmonií Ostrava.

Za druhé musím zmínit slavného houslistu a skladatele Giuseppe Tartiniho narozeného a dospívajícího ve slovinském městě Piran. Je mi potěšením, že mohu být patronkou koncertu s jeho skladbami, protože slavíme 330 let od jeho narození a při této příležitosti vláda Slovinska vyhlásila tento rok za rok Tartiniho. Zanechal rozsáhlé dílo čítající kolem 130 koncertů a více než 170 houslových sonát a četná teoretická pojednání, která výrazně ovlivnila vývoj houslové techniky. Jeho četné používání ozdob a trylků všeho druhu ho řadí k rokoku, ačkoli byl ve své podstatě skladatelem barokním.

Významným prvkem festivalu je rovněž dílo slovinského renesančního skladatele Jakuba Petelina Galluse. Patří mezi nejdůležitější a nejplodnější skladatele pozdní renesance, kteří otevřeli dveře nové stylistice v rozličných segmentech hudební fráze. Nejprve hledal inspiraci v Olomouci, kde byl kapelníkem, a pokračoval v Praze, kde byl ovlivněn okruhem humanistů a intelektuálů na dvoře císaře Rudolfa II, se kterým měl blízký vztah. Gallusova práce byla založena na etice a jeho posláním bylo, aby hudba sloužila eticky dobrému a krásnému v naději na jejich sjednocení. Kromě jiného také napsal: „Svobodná hudba se nikdy snadno nevzdala možnosti pomoci těm, kteří si svobodu zaslouží,“ a je to právě tato myšlenka, jež dává vhled do jeho souznění s humanistickým ideálem, ze kterého čerpal inspiraci pro svá díla.

Češi a Slovinci si jsou historicky velmi blízcí, propojeni jazykově i kulturně, nechť jsme tedy na letošním ročníku Lednicko-valtického festivalu spojeni rovněž krásnou hudbou, která na nás čeká.

 

J. E. Tanja Strniša | velvyslankyně Slovinska v České republice

 

 

 

 

 

 

 

 


Vážení příznivci Lednicko-valtického hudebního festivalu,

je mi potěšením a ctí, moci převzít záštitu nad koncertem dnešního večera, který se koná v nádherných prostorech valtického zámeckého divadla.

Tento rok nám tragickým způsobem připomíná, že mír na našem kontinentu není samozřejmostí. Letošní ročník hudebního festivalu je zaměřen na chorvatské etnikum na jižní Moravě. Lednicko-valtický hudební festival je tak vítaným příspěvkem k výměně mezi bohatými kulturami Evropy a k jejich vzájemnému poznávání. Toto uznání a ocenění kulturní rozmanitosti v Evropě podporuje soužití v míru.

Dnešní večer se v souladu s atmosférou zámeckého divadla ponese ve znamení baroka. Jsem ráda, že nás do této éry uvedou mladí hudebníci, jakými jsou houslista Jiří Vodička a orchestr Barocco sempre giovane.

 

J. E. Maria-Pia Kothbauer | velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví v Rakousku a České republice

 

 

 

 

 

 


„Balkánské inspirace“ jsou předznamenáním letošního, již 7. ročníku Lednicko-valtického hudebního festivalu. Jednota v rozličnosti byla jedním z typických prvků podunajské monarchie, jež bývala domovem mnoha národů a etnik. Chorvaté, kteří v 16. století prchali před osmanskými válkami, nalezli díky pozvání knížat z Lichtenštejna své nové domovy právě zde na jižní Moravě.

Moravští Charváti a jejich kultura se tak stali dalším kamínkem v bohaté mozaice kulturní symbiózy tohoto krásného regionu v srdci Evropy. Přes mnohé dějinné peripetie se potomci moravských Charvátů snaží uchovat svou kulturu dodnes. Je proto dobře, že letošní ročník festivalu ji napomůže přiblížit široké veřejnosti.

Hudba vždy bývala nedílnou součástí kultury života na aristokratických sídlech. Nejinak tomu bylo i na dvoře lichtenštejnském. Jsem proto velmi rád, že tyto dobré tradice mají své místo i v dnešní uspěchané a složité době.

 

Daniel Herman | honorární konzul Lichtenštejnského knížectví v České republice

 

 

 

 

 

 

 

 


Vážení příznivci hudby, jižní Moravy a nezapomenutelných kulturních zážitků,

je báječné pozorovat Jiřího Partyku a celý jeho tým, jak svojí pracovitostí, odborností a přesným tahem na branku posouvají Lednicko-valtický hudební festival každým rokem o velký mílový krok dál. Jako rodačce z jižní Moravy je mi ctí, že si pro tento výtečný kulturní počin vybrali právě jihomoravský region a já a moje rodina tak máme pravidelně o důvod víc se sem z našeho domova ve Spojených státech amerických právě na festivalové období vracet. Pryč jsou doby, kdy měl první ročník pouze jednoho podporovatele, mého otce. Letošní již sedmý ročník festivalu se těší mnohačetné podpoře významných osobností, které chtějí vyzdvihnout tuto významnou a jedinečnou událost, a věřím, že podobně jako já si přejí, aby si díky tomu jejich děti uvědomovaly, jak moc je podpora kultury důležitá. Přeji festivalu jen to nejlepší a už netrpělivě vyhlížím premiérovou edici s americkými hudebníky a skladateli.

 

Monika Vintrlíková | honorární konzulka České republiky v Atlantě (USA)

LVHF logo Honorárání konzulát ČR v Atlantě

 

 

 

 

 

 

 


Hudba spojuje. To není fráze – tento fakt je již i vědecky prokázán. A jinak tomu není ani v případě LVHF. Prostřednictvím tohoto jedinečného hudebního festivalu dochází nejen k propojování národů, etnik, ale i oblastí. Díky LVHF se novodobě prolíná úžasné území Lednicko-valtického areálu s Mikulovskem, dvě historické oblasti s neopakovatelným geniem loci. S nadsázkou se dá říci, že se po staletích shledávají dva nejvýznamnější šlechtické rody: rod Lichtenštejnů s rodem Dietrichštejnů, jež zanechaly v těchto regionech nesmazatelnou kulturní stopu. S nadšením sleduji toto sbližování našich úžasných destinací a děkuji všem protagonistům, již se na zrození mimořádného hudebního svátku podílejí.

 

Rostislav Koštial | starosta města Mikulova a senátor pro Břeclavsko

1. mesto Mikulov

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vážení a milí přátelé krásné hudby,

jedinečný Lednicko-valtický hudební festival je ve Valticích už 7. rokem vyvrcholením bohaté kulturní sezóny. V podání opravdových mistrů přináší nádherné tóny, kterým s potěšením nasloucháme v překrásných kulisách památek Lednicko-valtického areálu, jenž je už 26 let na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Letošní ročník našel inspiraci na Balkánu a připomíná příchod temperamentních Chorvatů na jižní Moravu, kam je Lichtenštejnové pozvali, aby unikli před osmanskými vojsky. Věřím, že to bude nevšední zážitek pro všechny posluchače.

Za perfektně odvedenou práci při náročné organizaci této mimořádné akce děkuji Jiřímu Partykovi a jeho týmu. A z celého srdce děkuji všem mecenášům, kteří festival podporují a přispívají tak k jeho úspěchu.

 

Pavel Trojan | starosta Valtic

 

 

 

 

 

 

 

 


Milí přátelé,

naše městečko je s celým svým okolím mimořádně atraktivní lokalitou. Park s novogotickým zámkem, ale i další blízká místa kolem obce Lednice, jako jsou Rybniční a Hlohovecký zámeček či salet Apollo, jsou po celý rok neustálým zdrojem těch nejkrásnějších pohledů. Místo samo okouzlí nejen oči a duši, ale po vzniku nových přírodních léčivých lázní uzdraví i naše tělo. Jsem velmi rád, že díky Lednicko-valtickému festivalu i letos rozezní tyto stavby tóny klasické hudby převážně s umělci balkánského regionu a přednášky o regionální historii napoví nejen zdejším občanům o obyvatelích, kteří se stali v minulosti součástí zdejšího regionu. Tato již významná hudební událost se tak současně stane i oslavou našeho dalšího významného historického výročí. Letos si připomínáme již 800 let od založení naší obce. V roce 1222 byl na zdejším uzemí pánem mocný rakouský rod Sirotků, kteří získali rozsáhlé statky na jihu Moravy od českého krále Přemysla Otakara I. Než se podoba jména obce ustálila do podoby, jakou známe dnes – Lednice – objevovalo se v písemných pramenech jako Lednyczy nebo Eisgrub. Věřím, že festival, u jehož zrodu jsem jako starosta stál, opět potěší své návštěvníky a také své podporovatele, jako tomu bylo v letech předešlých.

 

Libor Kabát | starosta obce Lednice

 

 

 

 

 

 


Vážení příznivci klasické hudby,

Lednicko-valtický hudební festival si svou kvalitou již vydobyl stálé místo mezi významnými festivaly klasické hudby na naší hudební scéně, čehož důkazem je letošní, již sedmý ročník. Město Břeclav se také tradičně podílí na jeho pořádání. Jsem hrdý na to, že každoročně se jeden z koncertů koná u nás v Břeclavi – vstupní bráně do Lednicko-valtického areálu. Letos v premiéře na zámečku Pohansko. V souvislosti s tematickým zaměřením tohoto ročníku na balkánské inspirace zde vystoupí špičkoví chorvatští umělci: klavírista Aljoša Jurinić a violoncellistka Latica Anić.

Přeji všem návštěvníkům hluboký umělecký zážitek.

 

Svatopluk Pěček | starosta Břeclav

 

 

 

 

 

 

 

 


Vážení přátelé,

Lednicko-valtický areál se stal již před staletími symbolem hospodářského a kulturního rozkvětu, skutečnou „zahradou Evropy“. Patří k němu nejenom jedinečné zámky, skleníky a parky, ale bezpochyby i krásná hudba. Na sepětí umění, vědy a vzdělávání, podporovaném v minulosti Lichtenštejny, vzniklo v Lednici unikátní vysoké učení pro zahradníky, vinaře, ovocnáře a krajinářské architekty reprezentované v současnosti Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně.

Sedmý ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu se ponese ve znamení mnoha významných výročí. Jedním z nich je i 200 let od narození jedné z nejvýznamnějších osobností našeho regionu – Gregora Johanna Mendela, celosvětově uznávaného „otce genetiky“. Věřím, že se letošní hudební svátek stane rovněž důstojnou oslavou života, talentu a práce člověka, jehož jméno nese naše univerzita s pokorou ve svém názvu.

Děkuji pořadatelům, že pro nás připravili další ročník festivalu a nám všem přeji krásné setkání s hudbou.

 

Alena Salašová | děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

LVHF_zahradnicka fakulta_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Většina hudebních festivalů se koná jako přehlídka koncertů, které mezi sebou nemají žádnou souvislost, provázanost. Existují však výjimky, které nabízejí cosi navíc. Jednotící myšlenku povyšující festival na Událost. Po famózním úspěchu Lednicko-valtického hudebního festivalu 2021, který se – inspirován vivaldiovským výročím – zaměřil na barokní hudbu v podání špičkových evropských souborů a sólistů, přichází Jiří Partyka letos s dalším projektem. Kromě toho, že je zakladatelem, ředitelem a dramaturgem LVHF, je – s prominutím – také, či především člověkem. S kořeny ukotvenými na jižní Moravě, ale s dědictvím předků, kteří se v této oblasti kdysi usadili. Od tohoto zjištění nebylo daleko k myšlence, která se nyní stává skutečností. Tématem 7. ročníku LVHF je příběh moravských Charvátů přetavený do hudby. Vášnivé, vroucí. Už filozof Nietzsche napsal, že „život bez hudby by byl omylem“. Nevím jak obecně, ale od 26. srpna do 8. října 2022 na LVHF určitě.

 

Jiří Vejvoda | průvodce Lednicko-valtickým hudebním festivalem 2022

 

 

 

 

 

 

 


 

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email