Aktuality

8. ročník LVHF ovládnou mladí talenti!

Vážení přátelé a hosté Lednicko-valtického hudebního festivalu, uplynul další ročník, jehož hlavním znakem pro nás byly balkánské inspirace a minulost moravských Charvátů. Jejich hudba, jejich temperament a jejich příběhy promlouvaly k nám posluchačům skrze koncerty 7. ročníku festivalu. Právě prostřednictvím minulosti a historie, která se dotkla i mé osoby a mých chorvatských kořenů, jsem si uvědomil, že vše někde začíná. Abychom mohli objevit něco nového a nádherného, musíme k tomu mít příležitost. Proto jsem se rozhodl věnovat 8. ročník festivalu novým začátkům v podání mladých hudebních talentů do 25 let – domácím i zahraničním rising stars, které už nyní na koncertních

Číst více

Nové koncertní místo i premiéra. Skončil Lednicko-valtický hudební festival 2022 !!

Nadšení, radost i dobrá nálada se nesly 7. ročníkem Lednicko-valtického hudebního festivalu (LVHF). Organizátoři připravili osm koncertů klasické hudby, které se uskutečnily od 24. září do 8. října 2022. Výsledkem je získání nového koncertního místa jakým je Zámeček Pohansko i premiéra skladby napsaná pro festival. Celý ročník se programově pohyboval okolo odkazu moravských Charvátů, jež na území jižní Moravy v minulosti žili. „Po celou dobu festivalu se snažím objevovat a zpřístupňovat skrze hudbu zajímavé budovy Lednicko-valtického areálu. Teď po šesti letech se nám povedlo představit další – Zámeček Pohansko. A mám radost, že mou snahu ocenili všichni, kdo se koncertu

Číst více

Slavnostní zahájení LVHF 2022

Sobotní zahájení 7. ročníku Lednicko-valtického hudebního festivalu bylo velkolepé. Na místě nás uchvátilo jedinečné provedení skladby Johanesse Brahmse a Dory Pejačević. Tento skvělý zážitek zprostředkovali Filharmonie Bohuslava Martinů pod vedením dirigenta Roberta Kružíka a sólisté Dalibor Karvay a Vid Veljak. Poděkování patří také našim partnerům, bez kterých by se toto slavnostní zahájení konalo jen ztěží. Generálnímu partnerovi festivalu ZFP Akademii a dále hlavním partnerům koncertu Alcadrain a Jihomoravský kraj. Velké poděkování patří Ministerstvu kultury České republiky. Partnery koncertu byli firma Kalina, Město Valtice. Děkujeme za spolupráci Státnímu zámku Valtice, Vinařství Obelisk, Mario Wild Flower, Partystanyhned, WWO a dalším partnerům a

Číst více

Už dnes nám začíná mimožánrový projekt LVHF 2022 Jugoprolog – přehlídka balkánské hudby !

Letošní 7. ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu se blíží! Už dnes nám začíná mimožánrový projekt LVHF 2022 Jugoprolog – přehlídka balkánské hudby. V pátek 26. srpna  v Hlohovci a v sobotu  27. srpna v Charvátské Nové Vsi Vám představíme hudbu, jež hýbe Balkánem! Promovideo Jugoprolog LVHF 2022   Přijďte a poznejte na vlastní uši skvělé kapely!!                 Své hudební umění představí srbský Bojan Ristic Brass Band, pojmenovaný po stejnojmenném kapelníkovi. Ten totiž několikrát vyhrál cenu na slavném srbském Trumpetovém festivalu v Guči – roku 2016 se dokonce zapsal do historie festivalu, když obdržel cenu ve všech

Číst více

Význam umělecké výzdoby na Dianině chrámu – Rendez-vous u Valtic

Lednicko-valtický areál je nepochybně krajinou ozvláštněnou mnoha loveckými zámečky. Jedním z nich je i Hardtmuthův Dianin chrám – Rendez-vous u Valtic postavený v letech 1810 až 1813. Svým provedením záměrně napodobuje římské triumfální oblouky. Nechybějí ani oslavné nápisy, kdy je možné na jižní straně číst v překladu: „Bohyni lovu Dianě a jejím ctitelům, kníže Jan z Lichtenštejna 1812“. Na severní straně: „Tobě je zasvěcen tento dům, ó zářivá sestro Foibova a k tvé poctě, ať les nedotčen stále roste“. Čtyři alegorické postavy denní doby. Reliéfní výzdoba od vídeňského sochaře Josepha Kliebera (jako i na ostatních stavbách) následně vypráví nejznámější příběhy o této panenské

Číst více

Děkujeme velvyslancům zemí bývalé Jugoslávie a významným osobnostem kulturního a politického života za krásná slova do našeho letošního katalogu 2022

Vážení příznivci a návštěvníci Lednicko-valtického hudebního festivalu, v sousedství festivalů větších rozsahem i historií je tento festival svým aktuálně sedmým ročníkem ještě juniorem, ale juniorem, který se bystře rozhlédl po světě a našel si svoji cestu i své místo. A diváckou a posluchačskou přízeň. Po loňském ročníku věnovaném barokní hudbě ten letošní odlehčí hudba romantická a osvěží temperamentní rytmy. Dramaturgie totiž připomene minulost moravských Charvátů. Potomků Chorvatů, kteří na jižní Moravu přišli v šestnáctém století. Při útěku před osmanskými vojsky našli na jižní Moravě prostředí podobné svému domovu a obohatili její kulturu svým vlivem, svojí duchovní kulturou, tancem, stavitelstvím. Energii,

Číst více

Co dalšího vám nabídne letošní festival?

Doprovodný program LVHF 2022    1. Přednáška | Příchod Charvátů na jižní Moravu Neděle 25. září 2022 | 14:00 | Havlíčkova vila, Břeclav-Poštorná Rezervace míst na prodej@lvhf.cz (kapacita 40 osob )   Příchod Charvátů na Valticko a Lichtenštejnové Za příchodem charvátského obyvatelstva do oblasti nejenom tehdejšího dolnorakouského Valticka stála expanze osmanských Turků do oblasti Balkánu. Po dobytí Konstantinopole (dnešního Istanbulu) roku 1453, Bělehradu v roce 1521 či ohrožení samotné Vídně o osm let později se část balkánského křesťanského obyvatelstva dostávala stále severněji za řeku Dunaj. Jejich příchod byl ze strany Lichtenštejnů podporován, neboť po husitských válkách a válkách s uherským králem Matyášem

Číst více

Dora Pejačević a její vztah k českým umělcům

Kontakty, podněty, přátelství   Styky chorvatských skladatelů s českými kulturními centry a umělci začaly obohacovat chorvatskou hudbu v 19. století. K prvním chorvatským skladatelům studujícím v Praze patřil Vatroslav Lisinski (1819–1854) – autor první chorvatské opery – který mimo jiné komponoval písně na texty českých básníků. Myšlenky o národním umění z Čech formovaly repertoár chorvatských sborových sdružení a Pražská konzervatoř se stala školicím střediskem pro několik hudebníků z Chorvatska. Skladatelce Doře Pejačević (1885–1923), dceři bána a hraběte Theodora Pejačeviće a maďarské hraběnky Lilly Vay de Vaya, se dostalo kosmopolitní výchovy a hudebního vzdělání na rodinném zámku v Našici. Později soukromě studovala v Záhřebu, Drážďanech a Mnichově.

Číst více