Ochrana osobních údajů

Webová stránka www.lvhf.cz (dále jen „Stránka“) je webovým portálem provozovaným především za účelem prezentace Lednicko Valtického hudebního festivalu. Přihlášením k odběru obchodních sdělení, uskutečněním objednávky nebo prohlížením Stránky umožňujete LVHF z.s. se sídlem Chaloupky 760/37, Břeclav, 690 06 , zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 21222, IČO: 04733703 (dále jen jako “Správce” či “Správce osobních údajů”) využívat Vaše osobní údaje, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Na této stránce bychom Vás rádi informovali o následujícím:

  1. Jaké informace o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu
  2. Jak tyto informace využíváme
  3. Jaká jsou Vaše práva a jak je můžete využít v souladu s GDPR nařízením

Jaké informace o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu?

Jelikož fungujeme jako internetový obchod a zároveň jako komunitní web sloužící pro zprostředkování služeb a komunikaci mezi uživateli, shromažďujeme různé druhy informací pro různé využití.

E-shop

Při uskutečnění příspěvku v našem klubu mecenášů zpracováváme následující osobní údaje zákazníka: jméno, e-mail, telefon, adresa, údaj o výši příspěvku a IP adresa. Je v našem oprávněném zájmu udržovat celou evidenci příspěvků z důvodu právní ochrany před budoucími spory. Údaje z evidence příspěvků pak také využíváme k naplnění naší zákonné povinnosti archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly, a to po dobu 10 let.

Pro další účely, jako je hlavně zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení nabídky konkrétnímu zákazníkovi, pracuje Stránka se soubory cookies.

Marketingové účely

Pro marketingové účely zpracováváme Vaše kontaktní údaje, které vyplníte při registraci, objednávce či při přihlášení k odběru obchodních sdělení na Stránce. Tyto kontaktní údaje využíváme k zasílání obchodních sdělení a k větší relevantnosti námi zasílaných sdělení. Odběr našich obchodních sdělení můžete kdykoli odhlásit. Po odhlášení již Vaše kontaktní osobní údaje k zasílání obchodních sdělení využívat nebudeme.

Protože si přejeme, abyste se u nás cítili co nejlépe a nakupování pro Vás bylo příjemné a snadné, ukládáme si data, která nám pomáhají zjišťovat, co konkrétně se Vám líbí, co nejčastěji prohlížíte a nakupujete a co Vás zajímá. Výsledkem toho je, že Vám nebudeme nabízet krmení pro psa, když máte kočku a naopak se budeme snažit nabídnout Vám přesně takové produkty a služby, které budete moci využít.

V rámci věrnostního systému odměňujeme registrované zákazníky speciálními benefity. Abychom věděli, na jaké benefity máte nárok, musíme mimo jiné vědět, za kolik peněz u nás objednáváte a nakupujete zboží, kolik z objednaného zboží vracíte a jak dlouho již jste našim zákazníkem. Je v našem oprávněném zájmu obchodníka sledovat tyto informace u jednotlivých zákazníků, zejména když Vám na základě takového sledování dokážeme nabídnout podstatné výhody a ocenit tak Vaši věrnost.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a využíváme výhradně pro naše interní potřeby a to pouze z výše uvedených důvodů. Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme i služeb třetích stran (specializovaných společností). Se třetími stranami, kterým Vaše osobní údaje poskytneme, máme uzavřenou smlouvu, na základě které jsme schopni zajistit a chránit Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Mimo odběru novinek zpracováváme Vaše osobní údaje v informačních, analytických a marketingových systémech třetích stran, které nezbytně potřebujeme pro naše podnikání:

Žádné třetí straně přitom osobní údaje nepředáváme za účelem jejich dalšího zpracování.

Kde data uchováváme?

Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech u pana Františka Tomana, se sídlem Vodova 60, 612 00 Brno a v datovém centru společnosti INTERNET CZ a.s., se sídlem Ktiš 2, 384 03 Ktiš. Zabezpečení datového centra je plně v souladu s GDPR a více informací je možné dohledat přímo na stránkách datového centra.

Přístup k systémům zprostředkovávajícím osobní údaje našich zákazníků je umožněn pouze omezenému počtu interních uživatelů, pro něž je to vzhledem k náplni jejich práce nezbytné. Patřit mezi ně mohou například zaměstnanci pracující v oddělení zákaznické péče, vyřizování objednávek apod. Jednotliví pracovníci mají vždy přístup jen k takovému objemu osobních dat, který ke své práci nezbytně potřebují. Do všech kritických systémů zpracovávajících osobní údaje našich zákazníků je přístup omezen pouze v rámci interní sítě a výše uvedené osoby v případě ukončení právního vztahu s námi automaticky ztratí k Vašim osobním datům přístup.

Jaká jsou Vaše práva a jak je můžete využít v souladu s GDPR nařízením?

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@lvhf.cz požádat o zaslání potvrzení, zda námi jsou, či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých ve Všeobecných obchodních podmínkách, v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v dokumentu obsahujícím údaje o užívání souboru cookies informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@lvhf.cz upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Po registraci na našich webových stránkách budete mít možnost si své osobní údaje opravit sami za pomoci úprav Vašeho profilu. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě úpravy profilu vyplnit ještě jednou. Písemnou žádostí na naše zákaznické oddělení je možné požádat o odstranění Vašeho uživatelského účtu a osobních údajů, které nejsou nezbytné pro další zpracování.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

I v případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@lvhf.cz. Pokud takovou námitku podáte, bez zbytečného prodlení vyhodnotíme, do jaké míry můžeme v souladu se zákonem tvrdit oprávněnost našich důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů přes Vámi vznesené námitky a jak budeme s Vašimi osobními údaji v mezidobí nakládat. Dokud Vám naše oprávněné důvody pro zpracování neprokážeme, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo požadovat, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich vymazání:

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od Vašeho oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@lvhf.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje však nemůžeme vymazat ani na Vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@lvhf.cz požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané Vaše osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. *.xls, *.csv, nebo v obdobném formátu). Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinost tak učinit.

Právo kdykoliv odvolat souhlas ze zasílání obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodu buď kliknutím na odkaz, který je součástí každého obchodního sdělení.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že od Vás v rámci našich speciálních akcí budeme chtít Vás souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas vzít zpět, a to kdykoliv, i bez udání důvodů. Souhlas můžete vzít zpět buď způsobem přesněji popsaným v pravidlech spotřebitelské soutěže, nebo vždy zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@lvhf.cz.

Kontakt na nás a informace ohledně pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

Pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme, pokud nás potřebujete z důvodu ochrany osobních údajů kontaktovat, napište nám e-mail na adresu: info@lvhf.cz.

Právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

Odběr novinek

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání těchto informací:
Informace o koncertech, vystupujících umělcích a vstupenkách na LVHF 2019.