KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE, KATZELSDORF-BERNHARDSTHAL, (RAKOUSKO)

První zmínka o obci Katzelsdorf se v historických pramenech objevuje již roku 1050. Roku 1393 se stala součástí valtického panství, kdy vesnici koupil Jan I. z Lichtenštejna, tehdejší knížecí pán Mikulova a Valtic. Při úpravě státní hranice s Československem roku 1925 ztratila obec severní část svého katastru, v 60. letech minulého století vzal za své i dnes již neexistující salet, tzv. Katzelsdorfský zámeček.
Hlavní dominantou obce je kostel zasvěcený sv. Bartoloměji, který byl postaven v letech 1905–1908 při příležitosti padesáti let vlády knížete Jana II. z Lichtenštejna architektem Karlem Weinbrennerem (1856–1929) v novorománském a novogotickém stylu na místě, kde stál starý, několikrát přestavěný, původně gotický kostel. Stavbu financoval sám pan kníže, jako pracovní síla se na stavbě podíleli místní obyvatelé, kteří rovněž poskytli tažná zvířata k přepravě stavebního materiálu.
Kostel má hlavní oltář a dva vedlejší. Nad hlavním oltářem jsou tři vitrážová okna – prostřední zobrazuje patrona kostela sv. Bartoloměje, levé okno sv. Floriana a pravé sv. Šebestiána. Naproti kazatelně stojí socha Nejsvětějšího srdce Ježíšova a pamětní deska padlým během 1. světové války, vedle je křtitelnice, vlevo pak oltář pro pohřební obřady, napravo mariánský oltář. Na stěnách hlavní lodi se po obou stranách nachází kamenné reliéfy zobrazující křížovou cestu. Barevným sklem vykládaná okna po levé straně zobrazují Proměnění Páně, po pravé straně svatou rodinu a křest Ježíše Krista. Na jižní straně kostela nechala Magdalena Kersch postavit k připomenutí 1. světové války sousoší tří archandělů – Gabriela, Michaela a Rafaela. Varhany postavila firma Rieger v roce 1907. Vysoko nad chrámovým portálem se nachází socha Vykupitele.


Odběr novinek

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání těchto informací:
Informace o koncertech, vystupujících umělcích a vstupenkách na LVHF 2019.