O festivalu

 LEDNICKO|VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL, (LVHF 2017)

Festival obohacuje kulturní a společenské dění na jižní Moravě spojením klasické hudby a památkových objektů Lednicko-valtického areálu. Spojuje kouzlo místní architektury s krásou vážné hudby. Festival se stává tradiční akcí podzimu, kdy i Lichtenštejnové, v době lovecké sezóny, žili kulturou nejvíce, a každoročně těší milovníky hudby.

II. ročník LEDNICKO|VALTICKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách zámků Lednice a Valtice. Klasická hudba oživí historické skvosty Lednicko-valtického areálu a přiblíží hudbu lidem z celého území České republiky a okolních zemí. Autorem několika staveb, ve kterých budou festivalové koncerty probíhat, byl geniální architekt rodu Lichtenštejnů Josef Hardtmuth – současník, obdivovatel a později i donátor Wolfganga Amadea Mozarta a Franze Schuberta. Těmto skladatelům bude v dramaturgii osmi koncertů věnován nadstandartní prostor. Jejich skladby zahrají špičkové soubory, jakými jsou PhilHarmonia Octet Prague, Janáčkův komorní orchestr, Barocco sempre giovane. S nimi také vystoupí mladí sólisté, kteří se díky účasti na mezinárodně uznávaných soutěžích již dnes stávají významnými osobnostmi klasické hudby. Jsou jimi například Kateřina Javůrková – lesní roh, Jan Mráček – housle nebo Patricia Janečková – soprán. Festival zahájí světoznámý Pavel Haas Quartet a ukončí ho Filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou Vojtěcha Spurného s vynikajícím violoncellistou Jiřím Bártou.

Edukační koncert, který se uskuteční v pondělí 2. října 2017 v zámecké jízdárně Valtice a také v Lednici, přiblíží klasickou hudbu i nejmenším posluchačům. Jedná se o představení klarinetisty Karla Dohnala s kompozicí Karlheinze Stockhausena – Harlekýn.

Nad letošním ročníkem LVHF 2017 převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. Bohumil Šimek.

Nad letošním ročníkem LVHF 2017 převzal záštitu ministr kultury České republiky pan Mgr. Daniel Herman.

 

V příštích letech se dramaturgie festivalu ještě více zaměří na kompozice, které se s tímto místem vážou i historicky. Konkrétně z dob, kdy na panství Liechtensteinů působila knížecí kapela Harmonia. Josef Triebensee, jenž byl kapelník tohoto dechového souboru knížete Liechtensteina, objednával z Vídně nemalé množství komorních skladeb a oper pro tehdejšího majitele panství Aloise I. Na objednávku pro tohoto milovníka umění zkomponoval jeden ze svých opusů i Wolfgang Amadeus Mozart.

Touto cestou bychom rádi přilákali více diváků i ze sousedního Rakouska a Slovenska včetně odborné veřejnosti.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA II. ROČNÍK LVHF 2017

NEW FESTIVALOVÁ BROŽURA LVHF 2017 

Tisková zpráva LVHF 2017, 2. srpna 2017 – druhý ročník uvede Pavel Haas Quartet

NEW PROMO VIDEO LVHF 2017

Závěrečná zpráva o konání LVHF 2016.doc

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit