KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE VE VALTICÍCH

Kostel Nanebevzetí Panny Marie tvoří dominantu jihovýchodní části valtického náměstí. Byl postaven v letech 1631–1671 za knížete Karla Eusebia Lichtenštejna podle projektu italského architekta Giovanniho Giacoma Tencally. V roce 1638 došlo při stavbě kostela ke zřícení klenby a práci převzal Andreas Erna z Brna. Během celého období výstavby byly práce z různých důvodů přerušeny, a to zejména kvůli vpádu Švédů a posléze tureckých vojsk na jižní Moravu.

Kostel dosahuje délky téměř 50 metrů a výšky 34 metrů. Má jednolodní obdélníkový půdorys s pravoúhle ukončeným kněžištěm. Loď je zaklenuta dvěma poli valené klenby. Nárožní věže měly původně stanovou střechu, dnešní vzhled získaly při přestavbě v roce 1908. V roce 1992 byly na věž umístěny dva nové zvony. Původní zvon z kostela Nanebevzetí Panny Marie si můžete prohlédnout na chodbě valtického zámku. Chrámové stěny zdobí bohaté štukování a sochy od Bernarda Bianchiho a Giovanniho Tencally. Ve výklencích před hlavním oltářem stojí sochy čtyř evangelistů, po stranách hlavního oltáře pak sochy císaře sv. Jindřicha a papeže Sylvestra II., nahoře Arona a Mojžíše. Oltářní výjev je kopií Rubensova obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Giovanniho Fanti a nad oltářem visí obraz Nejsvětější Trojice, jehož autorem je Rubens.