O festivalu

LEDNICKO|VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2018 (LVHF 2018)

                                                                    

Podzimní hudební festival, který se letos koná už potřetí, obohacuje kulturní a společenské dění na jižní Moravě a v okolních regionech nevšedním způsobem: krásu klasické hudby spojuje s kouzlem architektury památkových objektů Lednicko-valtického areálu. Festival se stává již tradiční akcí podzimu, kdy i zdejší knížecí rod Lichtenštejnů žil kulturou nejvíce.

Dramaturgie letošního ročníku se rovněž váže na výročí rozpadu Rakouska-Uherska, potažmo mnohonárodního uskupení habsburské monarchie. Tento milník československých dějin připomenou umělci přizvaní z okolních zemí – Maďarska, Rakouska a Slovenska. Geograficky se dějiště festivalu k tomuto vzájemnému kulturnímu setkání velmi hodí.

V ročníku 2018 dramaturgie festivalu naváže na působení kapelníka rodu Lichtenštejnů Josefa Triebenseeho. Tento skvělý hudebník hrál na druhý hoboj při premiéře Mozartovy Kouzelné flétny. Jako kapelník působil u knížete Aloise I. až do rozpuštění kapely v době napoleonských válek. V roce 1816 se stal na třicet let ředitelem Stavovského divadla v Praze. Při tvorbě programu budeme i v dalších letech zčásti vycházet z dokumentů, které Triebensee každoročně vystavoval svým pánům a které se uchovaly ve vídeňských archivech. Díky tomu letos po staleté odmlce znovu na někdejším panství Lichtenštejnů zazní jedna z posledních skladeb Franze Josefa Haydna „Insanae et vanae curae“ v podání Českého filharmonického sboru Brno a orchestru St. Gellért Academy ze Segedína v Maďarsku. Sólové party přednesou hudebníci z univerzity Mozarteum Salzburg.

V dalším programu bude účinkovat nadějný dechový soubor Belfiato Quintet. V Lednici zahrají též fagotistky Michaela Špačková a Denisa Beňovská. Za doprovodu Janáčkova komorního orchestru na festivalu opět vystoupí houslový virtuos Václav Hudeček, tentokrát spolu s violistkou Kristínou Fialovou. Koncert duchovní hudby ve Velkých Bílovicích ozdobí hostující sólisté Národního divadla v Praze barytonista Svatopluk Sem a sopranistka Doubravka Součková s trumpetistou Markem Zvolánkem. Komorní soubor Musica Florea a herec Josef Somr společně přednesou unikátní dílo Franze Josefa Haydna Sedm slov vykupitelových na kříži v kostele v Břeclavi-Poštorné, jehož oktogon se stal ústředním obrazovým motivem letošního festivalu. Na zámku ve Wilfersdorfu na rakouské straně vystoupí talentovaný Prague Cello Quartet, jenž na výukových koncertech děti zcela jistě zaujme také.

V závěru festivalu zahraje soubor Barocco sempre giovane krásné skladby Georga Friedricha Händela v podání zpěváků tenoristy Petra Nekorance a sopranistky Simony Šaturové.

Festival jako celek i v jemných detailech kombinuje genia loci s kulturním odkazem rodiny Lichtenštejnů a se současným světem klasické hudby. Věříme, že tyto souvislosti osloví publikum i v tomto festivalovém roce.

 

Nad letošním ročníkem LVHF 2018 převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. Bohumil Šimek.

 

 

 

Nad letošním ročníkem LVHF 2018 převzal záštitu ministr kultury České republiky pan PhDr. Ilja Šmíd.

 

III. ročník LVHF 2018 – LVHF LETÁK DL 2018

III. ročník LVHF 2018 Tisková konference LVHF 2018,  13. března 2018, Lichtenštejnský palác HAMU Praha

II. ročník LVHF 2017 WEB stránky LVHF (2017)

2. ročník navštívilo během 8 koncertů celkem 2258 posluchačů + 150 dětí na edukační koncert tedy celkem 2408 posluchačů.

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA II. ROČNÍK LVHF 2017
FESTIVALOVÁ BROŽURA II. ROČNÍK LVHF 2017
PROMO VIDEO LVHF 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA  LVHF 2017, 2. 8. 2017

PLAKÁT LVHF 2017

PLAKÁT LVHF 2017 | GALA KONCERT 2017

 

I. ročník LVHF 2016
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA LVHF 2016.doc

PLAKÁT 2016