O festivalu

LEDNICKO|VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2018 (LVHF 2018)

 Již třetí ročník LEDNICKO|VALTICKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU 2018 (LVHF 2018) opět obohatí podzimní kulturní a společenské dění na jižní Moravě a okolních regionech. Osm festivalových koncertů letos proběhne v období od 29. září do 13. října, dramaturgicky se váží k výročí rozpadu Rakouska-Uherska – tento milník československých dějin připomenou umělci přizvaní z Maďarska, Rakouska a Slovenska. V kouzelné atmosféře památkových staveb Lednicko-valtického areálu si diváci mohou vychutnat skladby Franze Josefa Haydna, Georga Friedricha Händela či Antonia Vivaldiho v podání souborů Barocco sempre giovane, Musica Florea nebo Janáčkova komorního orchestru. Jako sólisté se představí například Václav Hudeček, Petr Nekoranec, Simona Šaturová a jako speciální host též Josef Somr.

Letošní dramaturgie festivalu opět pracuje s osobností Josefa Triebenseeho, kapelníka rodu Lichtenštejnů. Tento skvělý hudebník hrál na druhý hoboj při premiéře Mozartovy Kouzelné flétny, jako kapelník působil u knížete Aloise I. až do rozpuštění kapely v době napoleonských válek. V roce 1816 se stal na třicet let ředitelem Stavovského divadla v Praze. Při tvorbě programu budou pořadatelé festivalu i v dalších ročnících zčásti vycházet z dokumentů uložených ve vídeňských archivech, které vypovídají o hudebním výběru Triebenseeho na dvoře svých pánů. Díky tomu letos po staleté odmlce znovu na někdejším panství Lichtenštejnů zazní během zahajovacího koncertu 29. září jedna z posledních skladeb Franze Josefa Haydna, moteto „Insanae et vanae curae“, jejíhož provedení se ujme Český filharmonický sbor Brno a orchestr St. Gellért Academy z maďarského Segedínu. Sólové party přednesou hudebníci z univerzity Mozarteum v Salcburku.

Lovecká hudba ovládne 30. září Dianin chrám díky nadějnému dechovému souboru Belfiato Quintet. V Lednici zahrají 3. října též fagotistky Michaela Špačková a Denisa Beňovská. Za doprovodu Janáčkova komorního orchestru na festivalu opět vystoupí houslový virtuos Václav Hudeček, tentokrát po boku violistky Kristíny Fialové. Koncert duchovní hudby ve Velkých Bílovicích ozdobí hostující sólisté Národního divadla v Praze barytonista Svatopluk Sema sopranistka Doubravka Součková s trumpetistou Markem Zvolánkem. Komorní soubor Musica Florea a herec Josef Somr společně přednesou Haydnovo oratorium Sedm slov vykupitelových na kříživ kostele v Břeclavi-Poštorné, jehož oktogon se stal ústředním obrazovým motivem letošního festivalu.

Závěrečnému gala koncertu bude 13. října dominovat dvojice vyhledávaných sólistů. Sopranistka slovenského původu Simona Šaturová a tenorista Petr Nekoranec v doprovodu souboru Barocco sempre giovane rozezní jízdárnu Státního zámku Valtice výběrem árií z operní a oratorní tvorby Georga Friedricha Händela.

Přidanou hodnotou LVHF 2018 jsou výukové koncerty pro základní školy v provedení Prague Cello Quartet, který vystoupí v rámci festivalu také na zámku Wilfersdorf (Rakousko). Ten je letošním obohacením festivalové přehlídky tradičně umístěné do architektonicky cenných lichtenštejnských objektů.

Podzimní hudební festival, který se letos koná už potřetí, obohacuje kulturní a společenské dění na jižní Moravě a v okolních regionech nevšedním způsobem: krásu klasické hudby spojuje s kouzlem architektury památkových objektů Lednicko-valtického areálu. Festival se stávájiž tradiční akcí podzimu, období, ve kterém žil v minulosti kulturou nejvíce i zdejší knížecí rod Lichtenštejnů.

Nad letošním ročníkem LVHF 2018 převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. Bohumil Šimek.

 

 

 

 

Nad letošním ročníkem LVHF 2018 převzal záštitu ministr kultury České republiky pan Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

 

 

III. ročník LVHF 2018

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA III. ROČNÍK LVHF 2018

FESTIVALOVÁ BROŽURA LVHF 2018

PROMO VIDEO 2018

Materiály pro novináře, LVHF 2018

LVHF LETÁK DL 2018

PLAKÁT LVHF 2018

PLAKÁT LVHF 2018 | GALA KONCERT 2018

Tisková konference LVHF 2018,  13. března 2018, Lichtenštejnský palác HAMU Praha

 

II. ročník LVHF 2017 WEB stránky LVHF (2017)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA II. ROČNÍK LVHF 2017
FESTIVALOVÁ BROŽURA II. ROČNÍK LVHF 2017
PROMO VIDEO LVHF 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA  LVHF 2017, 2. 8. 2017

PLAKÁT LVHF 2017

PLAKÁT LVHF 2017 | GALA KONCERT 2017

 

I. ročník LVHF 2016
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA LVHF 2016.doc

PLAKÁT 2016