Místa konání

KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO – STÁTNÍ ZÁMEK LEDNICE

První předchůdce dnešního zámeckého kostela, vyvedený v gotickém slohu, byl roku 1426 zničen husity. Nový farní a zámecký kostel byl vybudován roku 1495 a zasvěcen sv. Jakubovi Staršímu. Při rozšiřování zámku v roce 1731 však musel ustoupit výstavbě a na současném místě byl postaven kostel nový. Do jeho zdi vedle vchodu byly zazděny náhrobky Jana z [...]

DIANIN CHRÁM – RENDEZ-VOUS

Po náhlé smrti knížete Aloise I. Josefa Lichtenštejna v roce 1805 převzal rodinné dědictví jeho mladší bratr Jan I. Josef, který se mimo jiné účastnil bitvy tří císařů u Slavkova. Právě za knížete Jana I. došlo ke stavbě Dianina chrámu řečeného Rendez-vous. Jeho vybudování proběhlo v letech 1810–1813 podle plánů architekta a knížecího stavebního ředitele Josefa Hardtmutha. Po jeho odchodu [...]

RYTÍŘSKÝ SÁL – STÁTNÍ ZÁMEK LEDNICE

Šlechtický rod Lichtenštejnů nemohl opomenout ani stavební úpravy samotného zámku. Ten měnil tvář v souladu s dominujícími stavebními slohy a rozšiřoval se. Po baroku přišel ke slovu klasicismus, po něm empír a do současné krásy vyrostl lednický zámek v polovině 19. století ve slohu imitujícím anglickou tudorovskou gotiku. Architektem byl Georg Wingelmüller. Součástí prvního okruhu [...]

ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA LEDNICE – MULTIFUNKČNÍ CENTRUM

Roku 1560 přišel Georg Hartmann I. Lichtenštejn o zadlužené panství Mikulov. Ve stejném roce však získal jeho přímý potomek z valtické linie rodu Hartmann II. (1544–1585) Lednici. Jízdárny měly zásadní význam už za císaře Maxmiliána II. Při dvorských sídlech vznikaly velmi rozsáhlé objekty pro účely chovu koní, který v období baroka symbolizoval prestiž, bohatství a moc. Jízdárny patřily k nezbytným součástem [...]

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE – VELKÉ BÍLOVICE

V roce 1417 získali obec Velké Bílovice (Groß Billowitz) jeden z nejmocnějších rodů jižní Moravy – Lichtenštejnové. Od roku 1536 se na téměř sto let stává majitelem celého břeclavského panství neméně vážený rod Žerotínů, jenž se také nesmazatelně zapsal do dějin jižní Moravy. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 byli nekatolíci – z Velkých [...]

NOVOGOTICKÝ KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE V BŘECLAVI – POŠTORNÉ

Na konci 19. století začali obyvatelé Poštorné žádat panujícího knížete Jana II. z Lichtenštejna o výstavbu nového kostela, jenž by nahradil již nedostačující svatostánek (podle farní kroniky postavený roku 1339; připomínaný zde opět roku 1570). Starý kostel, jenž stál na téměř stejném místě jako nová stavba, nebyl udržovaný a chátral. Kníže Jan II. Liechtenstein (řečený Dobrotivý) prosby vyslyšel [...]

ZÁMECKÉ DIVADLO VE VALTICÍCH

Zámecké divadlo ve Valticích je součástí komplexu, jehož složitý vývoj měli od 14. století v rukou členové rodu Lichtenštejnů. Od konce 16. století se stal valtický zámek jejich hlavní rezidencí. Dnešní podobu vtiskla areálu především stavební činnost v 17. a 18. století, teprve v poslední době je věnována pozornost i drobnějším pozdějším zásahům, které se pozoruhodným způsobem začlenily do převážně barokního celku. Divadlo [...]

ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA VALTICE

Hlavní knížecí sídlo ve Valticích zažívalo největší rozmach v 17. a 18. století, kdy byl vybudován valtický zámek, jehož podoba se blíží současnému stavu. Již za Karla I.  Lichtenštejna (1569–1627) a jeho syna Karla Eusebia (1611–1684) vznikal pod dohledem řady italských stavitelů palácový komplex o třech nádvořích obklopený řadou hospodářských budov. Prameny uvádějí, že už přinejmenším od počátku 17. století sloužilo místo k ustájení [...]

ZÁMEK WILFERSDORF (RAKOUSKO)

  Zámek Wilfersdorf stojí v dolnorakouském Weinviertelu v obci Wilfersdorf v okrese Mistelbach. Zámek je nepřetržitě ve vlastnictví rodu Lichtenštejnů a až do dnešní doby slouží pro správu knížecího majetku ve Weinviertelu a je proslulý zdejšími knížecími sklepy. Kolem roku 1600 nechal Gundakar z Lichtenštejna přestavět gotický hrad na vodní zámek se čtyřmi křídly. Kníže [...]